30 سنبله 1395 - همه اخبار

امضای تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین

امضای تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین

آریانا نیوز: این مراسم روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور غنی در ارگ برگزار شد.

در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته تفاهمنامۀ آغاز کار عملی شهرک مهاجرین در منطقۀ باریک آب، از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و ادارۀ مستقل زون انکشاف پایتخت به‌امضا رسید.

 

در این مراسم که در ارگ برگزار گردید، انجنیر الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ مستقل انکشاف پایتخت گفت، در کمتر از دوماه توانستیم که برای مهاجرین عودت کننده کار ۱۳ هزار نمره زمین را آغاز کنیم.

 

انجنیر هوتکی افزود که در منطقه باریک آب ۷۰۰۰ نمره زمین قبلاً توزیع گردیده که اکنون بر اساس روش تازه ۱۳ هزار نمره دیگر نیز توزیع خواهد شد، که در شهرک مذکور ده مکتب ابتدائیه، چهار لیسه، یک شفاخانه، چهار کلینیک، کودکستان‌ها و یک باب کتابخانه درنظرگرفته شده‌است.

 

او گفت که قبل از رسیدن فصل زمستان، کار اعمار شهرک مهاجرین در کابل، آغاز خواهد شد. انجنیر هوتکی علاوه کرد، ضمن اتخاذ تدابیر برای مهاجرین، برای خانواده‌های بی‌جاشده نیز اتخاذ تدابیر ضروری می‌باشد.

 

هوتکی اضافه کرد که بیشتر از۶۰ شهرک بنابر موقعیت نامناسب، نداشتن کیفیت زیربنا و خدمات اساسی نیمه تمام می‌باشد، زیرا به‌اثر انتخاب موقعیت نامناسب، زمینه کار و ارائه خدمات اساسی وجود ندارد.

 

رئیس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت گفت: سه مرحلۀ انتقال، استقبال و ادغام مجدد مهاجرین عودت‌کننده، به‌همکاری مشترک اداره‌های ملی و بین‌المللی مربوط تطبیق و در مکان‌های تعیین‌شده با عزت اسکان مجدد خواهند شد.

 

او گفت که جهت اعمار سرپناه برای مهاجرین عودت‌کننده زمین توزیع خواهد شد، تا خود شان آنرا اعمار  نموده، و احساس مالکیت کنند. هوتکی گفت که در بخش تشخیص مواد با کیفیت تعمیراتی مورد ضرورت و منابع ارزان مالی نیز با آنان همکاری صورت خواهد گرفت و ادارۀ اراضی نیز سند مالکیت به آنها توزیع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  احداث شفاخانه ویژه بیماران سرطانی در ننگرهار

 

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از توجه خاص رئیس جمهور کشور نسبت به مهاجرین و خانواده‌های بیجاشده  تشکری کرده گفت، ۷,۲ میلیون مهاجرین افغان هنوز هم در پاکستان، ایران، اروپا و کشورهای دیگر زندگی می‌نمایند.

 

وزیر مهاجرین گفت که براساس فرمان ۱۰۴ مقام عالی ریاست جمهوری، به منظور تطبیق بهتر اسکان مجدد مهاجرین در مرکز و ولایات، کمیتۀ خاص ایجاد خواهد شد تا ضمن توزیع زمین به آنها، تسهیلات لازم دیگر را نیز فراهم نماید.

 

بلخی خاطر نشان کرد که در ۲۷ ولایت زمین‌های دولتی جهت توزیع برای مهاجرین موجود می‌باشد، و مطابق به قانون اساسی و براساس هدایت تازۀ رئیس جمهور، مهاجرین افغان می‌توانند در هر ولایت که خواسته باشند، زندگی کنند.

 

وزیر امور مهاجرین گفت، تلاش می‌شود که  مهاجرین عودت‌کننده با عزت در اماکن تعیین‌شده اسکان مجدد یابند، و تسهیلات لازم به آنها فراهم گردد.

 

او تصریح کرد که از برکت تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی و ملی، و مبارزه و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، جریان برگشت مهاجرین در مقایسه با ۱۴ سال گذشته در این اواخر به‌گونۀ بی‌سابقه‌یی تسریع گردیده‌است.

همرسانی کنید!