- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

امرالله صالح: طالبان راهی جز مقاومت برای ما باقی نگذاشته اند

آریانانیوز: معاون نخست حکومت پیشین می‌گوید که طالب به هیچ قانون و اصول دیروز هم پابند نبود و امروز هم نیست؛ او تصریح کرده که در برابر ظلم و وحشت راهی جز مقاومت نیست…

امرالله صالح معاون نخست حکومت پیشین می‌گوید که طالبان با مظنونین برخورد نادرست دارد و همه روزه خانواده ها را توهین و تحقیر می‌کند.

صالح بدون اشاره به موارد خاص در صفحه فیسبوک خود نوشته که در بیست و یک سال در مورد خانه‌های شخصی هیچ یک از رهبران طالبان فلم مستند نساخته در حالیکه می‌توانسته؛ اما نخواسته زنده گی خصوصی هیچ یک از آنها را به تمسخر بگیرد.

او گفته: ما احترام به کرامت انسانی و حریم خصوصی انسان‌ها داشتیم و داریم. بیاد دارم که یکی از رهبران طالبان را در حالیکه با خانواده‌اش در سفر بود دستگیرکردیم. تا زمانیکه در حضور او خانواده‌اش را در منزل مورد نظر شان جابجا نساخته بودیم خودش را به زندان انتقال ندادیم.

به گفته او، همین روش متعارف و قانون محور ما به ضعف مبدل گشت. اما طالب به هیچ قانون و اصول دیروز هم پابند نبود و امروز هم نیست. چپاول خانه هایی که تلاشی می‌کنند، تحقیر و توهین اعضای خانواده‌های مظنونین و حتا شکنجه‌ی آنها هر روز دوام دارد.

او تصریح کرده که در برابر این ظلم و وحشت راهی جز مقاومت نیست. این گروه دست نشانده و ستم پیشه شکست خواهد خورد. حالا نیز در اذهان شکست خورده اند و در بعضی نقاط چنان مصروف چپاول اند که گویی فردایی وجود ندارد.

او همچنین گفته که یکی از داکتران در نامه ی به من نوشته است که اکثر طالبانی را که تداوی کرده و یا زیر تداوی دارد معتاد اند و درجه اعتیاد آنها چنان پیشرفته است که دوای بی هوشی یا انستیزی بالایشان کار نمی‌کند. این معتادین اسلحه بدست هم پولیس اند، هم سارنوال و هم قاضی.

صالح تاکید کرده که این رژیم دست نشانده و بی‌گانه با مدنیت به فجیع ترین شکل آن سرنگون خواهد شد. مطمین باشید.