- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اقدام تحسین برانگیز قهرمان تیم ملی کرکت کشور

آریانانیوز: راشد خان قهرمان تیم ملی کرکت کشورمان برای اطفال افغان بنیاد خیریه تأسیس کرده است…

راشد خان قهرمان تیم ملی کرکت کشورمان برای کمک به اطفال افغان و دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، بنیاد خیریه تأسیس کرده است.

راشد خان می گوید که من نمی‌توانم کارهای بزرگی انجام دهم، اما می‌توانم کارهای کوچک را با عشق و الهام‌ بزرگ انجام دهم.

به گفته وی، این بنیاد خیریه به هدف ارایه کمک‌های بشردوستانه به اطفال افغان ایجاد شده است؛ فراهم سازی آب آشامیدنی و امکانات صحّی برای اطفال بخشی از کارهای این خیریه است.

بنیاد راشدخان، اطفال افغان را که به آموزش، آب آشامیدنی و خدمات صحّی نیاز دارند، پشتیبانی خواهد کرد.

راشدخان، مقام نخست توپ انداز در بازی‌های ۲۰ آوره را دارد و در بازی‌های یک روزه نیز در جایگاه دوم قرار دارد.