اقدام به ساخت یک مرکز تداوی عساکر متقاعد در کابل توسط کانادا

اقدام به ساخت یک مرکز تداوی عساکر متقاعد در کابل توسط کانادا

آریانا نیوز: کانادا برای ساختن یک مرکز تداوی عساکر متقاعد در کابل، ۳۳ ملیون دالر کمک کرده‎است.

روزنامه تورنتو ستار، راپور داده که این مرکز با تجهیزات گسترده و سهولت‎های عصری مجهز خواهد بود.

در راپور روزنامه این هم گفته شده که این کمک کانادا، به طور خاموشانه صورت گرفته و در رسانه‎ها در موردش چیزی گفته نشده‎است.

وزارت خارجه کانادا تایید کرده که این کمک ۳۳ ملیون دالری از جانب آن کشور برای ساختن یک شفاخانه از طریق ناتو با افغانستان کمک شده‎است.

این شفاخانه به نام مرکز تداوی نظامی ملی کابل ایجاد خواهد شد.

بیشتر بخوانید  جوانی که از جنگ افغانستان در کانادا ملیونر شد! + عکس
همرسانی کنید!