26 حوت 1393 - همه اخبار

افزایش کشت کوکنار در سال جاری در کاپیسا

افزایش کشت کوکنار در سال جاری در کاپیسا

مقام ها در ولایت کاپیسا می گویند که کشت کوکنار در سال جاری در این ولایت افزایش یافته است.

 

عبدالعلیم عیار رییس ادارهء مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا گفت به اساس سروی های تازه، در چهار ولسوالی این ولایت در دونیم هزار جریب زمین کوکنار کشت شده است.

 

این در حالیست که پول های هنگفت طی سال های اخیر در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است.

 

افغانستان هنوز هم بخش اعظم مواد مخدر جهان را تولید می کند.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!