28 حوت 1393 - همه اخبار

افزایش قاچاق مواد مخدر از میدان های هوایی افغانستان

افزایش قاچاق مواد مخدر از میدان های هوایی افغانستان

سازمان ملل متحد می گوید، قاچاق مواد مخدر از میدان های هوایی افغانستان به خارج به خصوص به هند، روبه افزایش است.

 

به اساس احصاییه اداره مبازره با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، مقامات تنها در ماه جنوری در 8 مورد قاچاق مواد مخدر، 44 کیلوگرام هروئین را ضبط کرده اند که این مقدار نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.

 

در جریان سال گذشته به طور مجموعی 50 کیلوگرام هروئین و چرس کشف و ضبط شده بود.

 

مقامات ادارهء مبازره با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گویند، قسمت زیاد از هروئین قاچاق شده از نزد مسافرانی به دست آمده که می خواستند از میدان هوایی کابل به دهلی جدید پرواز کنند.

 

 

بیشتر بخوانید  ابراز امیدواری سهیل شاهین به لغو تحریم‌های امریکا علیه حکومت طالبان
همرسانی کنید!