13 دلو 1393 - همه اخبار

افزایش رقم خشونتهای روانی علیه زنان در سالجاری

افزایش رقم خشونتهای روانی علیه زنان در سالجاری

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در سال 1393 هجری،خورشیدی خشونت های روانی علیه زنان در این کشور، در صدر خشونت ها قرار داشته است.

خشونت های لفظی و روانی، روح و روان زنان افغان را نسبت به هر وقت دیگر امسال بیشتر صدمه زده است.

با آنکه زنان همواره در افغانستان با خشونت های فزیکی دست و پنجه نرم کرده اند، اما این بار دشنام، تحقیر و توهین به قلب آنان بیشترین آسیب را رسانده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خشونت های روانی در سال 1393 در صدر خشونت ها علیه زنان قرار داشته است.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز گذشته با ابراز نگرانی از وضعیت زنان گفت، از میان چهار هزار و دوصد و پنجاه و نه قضیه که امسال به ثبت رسیده زیادترین آن را قضایای خشونت های لفظی و روانی تشکیل می دهد.

آقای بیدار گفت، این خشونت ها شامل دشنام، تحقیر، تهدید و تهمت زدن بوده و بیشترین آن از سوی شوهران بر همسران شان صورت گرفته است:

“خشونت علیه زنان در سال که گذشت به چهار هزار و دو صد و پنجاه و نه قضیه می رسد، تعداد بیشتر این قضایا مربوط به خشونت های لفظی و روانی است یعنی یک هزار و دو صد هفتاد و هشت قضیه است و این اولین بار است که خشونت های لفظی و روانی در ردیف اول قرار دارد.”

آقای بیدار گفت، خشونت های فزیکی، اقتصادی و جنسی به ترتیب در ردیف های دوم، سوم و چهارم قرار دارند.

وی در ادامه صحبت اش گفت، احتمال دارد تعداد واقعی قضایای خشونت به مراتب بیشتر از این باشد که بنابر برخی دلایل به ثبت نرسیده اند.

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه

به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در ولایت های کابل، هلمند، هرات، ننگرهار، قندهار، فاریاب، بلخ، بامیان، قندز و غزنی به ثبت رسیده اند.

فقر، نا امنی، بیسوادی و رسم و رواج های ناپسند از عوامل عمده خشونت علیه زنان در افغانستان بحساب میاید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان روی ایجاد میکانیزم های عملی تاکید کرده و از حکومت این کشور می خواهد تا آگاهی عامه را در این مورد افزایش بدهد، قضایای خشونت علیه زنان را جدی گرفته و قانون محو خشونت علیه زنان را هر چه زودتر تصویب کند.

در همین حال سازمان دیده بان حقوق بشر به تازه گی در گزارش سال 2014 اش گفته است حقوق زنان در افغانستان با تهدید روبرو است.

اما مقامات وزارت امور زنان افغانستان می گویند همواره برای مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش کرده اند اما آنان روی همکاری سایر نهاد ها در این بخش تاکید می کنند.

عزیزه عدالتخواه رئیس بخش حقوق این وزارت گفت خشونت علیه زنان نه بلکه آگاهی و گزارش دهی در این مورد بیشتر شده است.

این در حالیست که شماری از نهاد های دفاع از حقوق زنان کار های انجام شده در سیزده سال گذشته در راستای تامین حقوق زنان را در این کشور به هیچ وجه کافی نمی دانند.

به گفته آنان در افغانستان به طور اساسی به مشکلات زنان که مورد خشونت قرار می گیرند، از سوی نهاد های عدلی و قضایی رسیده گی صورت نمی گیرد.

همرسانی کنید!