30 اسد 1393 - همه اخبار

افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور

افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور

 

به گفته مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور شماری ازخانواده ها دراین ولایت حدود سی لک افغانی بخاطرازدواج دختران شان پول می گیرند که این روند خشونت علیه زنان را افزایش داده است.

یکی ازموارد خشونت علیه زنان درولایت غورپیشکش (پول) های گزاف دربدل ازدواج دختران به شمار میرود اما موارد دیگری نیزوجود دارد که نهادهای حمایت ازحقوق زنان دراین ولایت را سخت آزار میدهد.

فریده ناصری رئیس بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشردرولایت غورمیگوید دختران جوان درمناطق مختلف این ولایت دربدل حیوانات و اسلحه به نکاح مردان قرارمیگیرند.

خانم ناصری میگوید موجودیت پررنگ افراد مسلح غیرمسوول دربیشترولسوالی های این ولایت این روند را تقویت کرده است.

بااین حال مسوولان ریاست امورزنان درولایت غورنسبت به این موضوع ابرازنگرانی کرده میگویند که خشونت علیه زنان درچهار ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته پانزده فیصد افزایش را نشان میدهد.

معصومه انوری رئیس امور زنان دراین ولایت مسدود بودن مکاتب بروی دختران، ازدواج های اجباری وزیر سن، ولت وکوب را از بزرگترین مواردی میداند که زنان دراین ولایت را قربانی میگیرد.

روند روبه رشد خشونت علیه زنان با واکنش شبکه نهادهای جامعه مدنی دراین ولایت روبروشده است.

حسن حکیمی معاون شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور موجودیت صدها گروپ مسلح غیر مسوول را ازبزرگترین عامل خشونت علیه زنان دراین ولایت میداند.

آقای حکیمی می گوید درحال حاضر شماری ازگروپ های مسلح غیر مسوول دربعضی از ولسوالی های این ولایت حکومت موازی با حکومت محلی را تشکیل داده اند.

آقای حکیمی ادعا می کند که این گروپ ها در مناطق تحت کنترول خود محاکم را تشکیل داده و در آن باشنده گان محل را به دلایل گوناگونی مجازات می کنند.

بیشتر بخوانید  درخواست فعالان حقوق زنان از امریکا برای بازداشت سرپرست وزارت داخله طالبان

با آنکه تقریباً در چهارده سال گذشته تلاش های زیادی برای حقوق و پیشترفت های زنان در افغانستان صورت گرفته است ولی این روند در ولایت غور کمتر به چشم می خورد.

موجودیت زورمندان، عدم آگاهی مردم از حقوق زنان، نبود امنیت لازم، فقر اقتصادی و عدم توجه دولت مرکزی نسبت به وضعیت زنده گی زنان از بزرگترین مواردی است که روزبه روز خشونت علیه زنان دراین ولایت را بیشتر می سازد.

همرسانی کنید!