12 حوت 1391 - همه اخبار

افزایش خشونت بالای زنان در ولایت بلخ

افزایش خشونت بالای زنان در ولایت بلخ

افزایش خشونت بالای زنان در ولایت بلخ

لت و کوب، تجاوز، تهدید، خواسته های نا مشروع و قتل های ناموسی زنان از جمله موارد خشونت اند که در سال جاری ده ها زن بلخ به آن مواجه شده اند.

خانم فوزیه نوابی مسوول زنان کمسیون مستقل حقوق بشر در شمال می گوید: ارقام ثبت شده آنها نشان می دهد که نظر به سال گذشته خشونت علیه زنان صد در صد افزایش یافته است.

وی نبود آگاهی عامه به زنان، عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در محاکم و موجودیت رسم و رواج های نا پسند را از دلایل اصلی افزایش خشونت می داند

« خشونت در سال 1391 علیه زنان در شمال افزایش یافته و نسبت به سال گذشته دو چند افزایش را نشان می دهد. خشونت علیه زن ها نسبت به سال گذشته ارقام که وجود دارد 9 مورد قتل زنان در ولایت بلخ و همچنان تجاوز علیه زنان که 9 مورد است، می باشند.»

خانم نوابی از نهاد های دفاع از حقوق زنان نیز انتقاد کرده گفت که در راستای محو خشونت علیه زنان هیچ کاری را انجام نداده اند و این نهاد ها صرف می خواهند به نام دفاع از حقوق زنان پول دریافت نمایند.

نامبرده می گوید: در حالیکه وی چندین بار در این راستا مورد تهدید هم قرار گرفته اما هیچ گاهی از بلند نمودن صدای خویش در راستای محو خشونت علیه زنان دست بردار نخواهد شد.

مسوولان ریاست امور زنان ولایت بلخ در حالیکه تایید می کنند که در آمار موجود نزد آنها افزایش به عمل آمده است اما می گویند: خشونت افزایش نیافته بلکه مراجعه زنان به نهاد های دفاع از حقوق زنان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران

خانم رابعه مرادی سرپرست ریاست امور زنان ولایت بلخ می گوید که در سال گذشته نزد آنها 281 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده بود اما در جریان سال جاری تا کنون این رقم به 327 مورد رسیده است:

« قسمی که ما دیدیم خشونت افزایش نیافته بلکه سطح آگاهی آنها از حق و حقوق شان بلند رفته است. این آگاهی سبب شده وقتی که زنان با مشکل رو به رو می شوند به نهاد های مسوول مراجعه کرده و آن را ثبت می نمایند.»

وی عوامل این خشونت ها را بی خبری از قوانین و فقر اقتصادی دانسته می گوید بیشترین این خشونت ها در قریه های دور دست ولسوالی های این ولایت صورت گرفته است.

در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ می گوید که هیچ گونه تهدید در مقابل زنان در شهر مزارشریف وجود ندارد.

به گفته وی، اگر چنین موضوع به نیرو های امنیتی افغان گزارش شود، آنان به گونهء جدی اقدام می کنند.

همرسانی کنید!