- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

افزایش بی‌سابقه جرایم جنایی در شهر کابل

آریانانیوز: سطح جرایم مختلف جنایی در این اواخر در نقاط مختلف شهر کابل افزایش یافته است…

سطح جرایم مختلف جنایی در این اواخر در نقاط مختلف شهر کابل افزایش یافته و باشنده گان این شهر هر روز و شب شاهد دزدی‌های مسلحانه، قتل، حمل سلاح های بدون مجوز و ده ها نوع تخلفات دیگر از سوی افراد ولگرد هستند.

پس از انفجار و انتحار وقوع جرایم جنایی از دیگر مواردی است که همواره از پایتحت نشینان قربانی می گیرد، دزدی، قتل، فیر های شب هنگام آرامش باشنده گان کابل را از بین برده است.

باشنده گان کابل شب و روز برای شان یک‌سان شده است ولگردان موترسایکل سوار در شب و روز به راحتی دست به جنایت می‌زنند، آنان حتا بخاطر گرفتن یک گوشی همراه، یک انسان را به قتل می رسانند و این کار برای شان ساده تر از هر کار دیگری شده است.

فیر های شب هنگام مشکل دیگری است که آرامش پایتخت نشینان را برهم زده و پس از ساعت 9 شب در کابل از هر سمت صدای فیر مرمی به گوش می رسد و هیچ کسی نیست که به این ابهام پاسخ بدهد که این فیر‌ها از سوی چی کسانی صورت می‌گیرد.