افزایش تعداد تلفات برفباری ها و برف کوچ های ناشی در کشور

افزایش تعداد تلفات برفباری ها و برف کوچ های ناشی در کشور

رییس اجرائیه حکومت افغانستان می گوید که تعداد تلفات برفباری ها و برف کوچ های ناشی از آن در تمام ولایات کشور به بیش از سه صد تن رسیده است.

 

عبدالله عبدالله این مساله را دیروز در نشست شورای وزیران بیان کرد.

 

آقای عبدالله گفت، بیرون ساختن افرادیکه در زیر برف کوچ ها گیرمانده اند در اولویت کار حکومت قرار دارد.

 

به اساس معلومات مقامات افغان در نتیجه حوادث طبیعی در 29 ولایت کشور به مردم تلفات وارده شده که ولایت پنجشیر شاهد بیشترین رقم این تلفات است.

 

عبدالرحمان کبیری سرپرست ولایت پنجشیر شام دیروز گفت که در مجموع بیش از 200 تن در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در این ولایت جان داده اند.

بیشتر بخوانید  رهبران پاکستان و تاجکستان خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان شدند
همرسانی کنید!