12 دلو 1394 - همه اخبار

افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان

افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان

آریانا نیوز: رئیس جمهور احمدزی صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد.
رئیس جمهور افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد.

محمد اشرف غنی در مراسم که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفت، اعضای کابینهء حکومت تعهد کرده اند که ۱۵درصد از معاش ماه دلو شان را به این صندوق اهدا کنند.

در خبرنامه ریاست جمهوری از آقای غنی نقل شده که می گوید، هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسیکه خشونت را به مثابه عنعنه می پندارند، به راه غلط رفته است.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در دین اسلام جای ندارد و ادامه این پدیده ناهنجاری ها را به بار می آورد.

وی در ادامه افزوده است که حقوق شرعی و قانونی زنان باید برای شان داده شود.

بیشتر بخوانید  از پنهان سازی آمار کشته های امارت تا بیم طغیان طالبان غیر پشتون
همرسانی کنید!