13 عقرب 1394 - همه اخبار

افتتاح دور سوم مسابقات شش اوره کرکت داخلی افغانستان

افتتاح دور سوم مسابقات شش اوره کرکت داخلی افغانستان

آریانا نیوز: قراراست این دورمسابقات ، ده روزادامه پیدا کند.

 

مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که امسال دراین رقابت ها برعلاوه پنج زون کشورتیم کرکت موسوم به عقابان کابل نیزشامل شده است .

قراراست این دورمسابقات ، ده روزادامه پیدا کند که درروزنخست آن هژده های بند امیردربرابرقهرمانان مس عینک وسپس تیم سپین غربازان همراه با نهنگان آموبه میدان رقابت بروند .

بیشتر بخوانید  فرصت طلبی طالبان در نشست دوحه سه و بی توجهی به آینده مردم افغانستان در رقابت های منطقوی
همرسانی کنید!