23 ثور 1394 - همه اخبار

اعلام اسامی بدهکاران دولتی به شرکت برشنا

اعلام اسامی بدهکاران دولتی به شرکت برشنا

شرکت برشنا نام ۱۸ وزارت و نهاد دولتی را که پولهای برقشان را نمیپردازند، فاش کرد.

به گفته‌ی مسئولان شرکت برشنا وزارت‌ها، نهادهای دولتی و زورمندان نزدیک به یک ونیم میلیارد افغانی از شرکت برشنا بدهکار هستند که اگر آنان این پول را بپردازند شرکت برشنا می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای خود را عملی سازد.

 

شرکت برشنا نام ۱۸ وزارت و نهاد دولتی را که پولهای برقشان را نمیپردازند، فاش کرد.

 

این شرکت به کسانی که پول برق را نمیپردازند نیز هشدار داد که اگر آنان تا ۱۰ روز این پول را نپردازند؛ شرکت برشنا با کمره‌های رسانه‌ها به پشت درهایشان خواهد رفت و نام هایشان را فاش خواهد ساخت .

 

درهمین حال لوی سارنوالی می‌گوید که پس از این ده روز با نهادها و کسانی که پول برق را نپردازند، برخورد قانونی خواهد شد.

این چندمین باری است که شرکت برشنا به بدهکارانش مهلت می‌دهد تا پول برق خود را بپردازند، اما دیده می‌شود که وزارت‌ها نهادهای دولتی و زورمندان به مهلت‌های شرکت برشنا ارزشی نمی‌گذراند.

 

شرکت برشنا هرچند نام وزارت‌ها و نهادهای دولتی را که از این شرکت بدهکار هستند فاش می‌سازد؛ اما به زورمندان ۱۰ روز مهلت میدهد که پول برق را بپردازند درغیر آن نامهایشان در رسانهها فاش خواهد شد.

 

میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا اظهارداشت: “تا ده روز آینده اگر اینها صرفیه برق که پول بیت‌المال است تحویل ندهند با جمع همین کمره‌ها پشت خانه‌هایشان می رویم و می ببینم که کی هستند و کیست که پول صرفیه برق را نمی‌دهد و چرا”.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون

 

بربنیاد فهرست شرکت برشنا هم اکنون:

 

وزارت امور داخله ۱۱۱میلیون افغانی

 

وزارت تحصیلات عالی ۱۳۴ میلیون افغانی

 

وزارت صحت عامه ۹۵ میلیون افغانی

 

وزارت مخابرات ۶۶ میلیون افغانی

 

وزارت اطلاعات وفرهنگ ۱۲ میلیون افغانی

 

وزارت معارف ۴۵ میلیون افغانی

 

وزارت معادن ۲ میلیون افغانی

 

وزارت کار و امور اجتماعی ۲۴ میلیون افغانی

 

وزارت امور مهاجرین ۱۰ میلیون افغانی

 

وزارت سرحدات ۲ میلیون افغانی

 

ریاست محابس و توقیف خانهها ۱۴۶ میلیون افغانی

 

ریاست موادنفتی و گاز مایع ۳ میلیون افغانی

 

ریاست تصدی هوتل ها ۲۰ میلیون افغانی

 

ریاست تصدی ملی بس ۱۳ میلیون افغانی

 

ریاست ترافیک ۴ میلیون افغانی

 

ریاست بنایی ۱۳ میلیون افغانی

 

اداره مستقل هوانوردی ۳۵ میلیون افغانی

 

موسسه اطفال ۱۸ میلیون افغانی

 

مجموع بدهی این مراکز نزدیک به ۸۰۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا است.

 

بل برق مربوط به شخصی بنام عبدالرشید خان فرزند عبدالرحیم خان ساکن برج شهید مربوط به جنکشن دو نشان می دهد که وی بیش از ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی از شرکت برشنا بدهکار است و تاکنون برقاش قطع نشده است.

 

شرکت برشنا میگوید که این بل مربوط به یکی از مهمانخانههای وزارت دفاع ملی است.

 

از سویی هم سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که نامهای بدهکاران شرکت برشنا به لوی سارنوالی سپرده شده و پس از پایان مهلت ده روزه با کسانی که پول برق را نپردازند برخورد قانونی خواهد شد.

 

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی گفت: “هر چه نام و لیست که برای ما می‌آید، بدون اینکه کیست و از کجا و یا کدام ولایت و یا منطقه است مطابق قانون و هیأتی که همکاری می‌کند، پول بیت المال را می‌گیریم.”

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان
همرسانی کنید!