- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعلامیه‌ وزارت امور داخله درباره بازداشت دو تبعه پاکستانی در کابل

آریانانیوز: مسوولان در وزارت امور داخله حکومت سرپرست اعلام کرده که دو تبعه پاکستانی را به جرم فروش تابلیت کا بازداشت کردند…

این وزارت روز شنبه ( 19 سنبله ) با نشر اعلامیه‌ی گفته: نیروهای مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله دو تن را به شمول یک زن که تبعه پاکستانی هستند را در ارتباط به قاچاق و فروش نزدیک به 3 هزار تابلیت کا از مربوطات حوزه 15 شهر کابل، دریک عملیات کشفی، بازداشت کرده اند.

دراعلامیه آمده است که از نزد افراد بازداشت شده 23 هزار تابلیت کار بدست آمده است.

افراد بازداشت به جرم خویش اعتراف کرده می‌گویند که به مدت 5 سال مصروف فروش تابلیت کا در افغانستان بوده اند.