- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعلامیه طالبان در پیوند به گزارش اخیر یوناما

آریانانیوز: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به گزارش یوناما در پیوند به افزایش تلفات غیرنظامیان توسط گروه های درگیر مخصوصا طالبان با نشر اعلامیه ای واکنش نشان داد…

در این اعلامیه آمده است:

راپور یوناما در مورد تلفات ملکی یک طرفه است و تلاش شده که امریکایی ها برائت داده شوند.

ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما راپور خود را در مورد تلفات ملکی پخش کرد. درین راپور باز هم تلاش شده که سهم طالبان در هدف قرار دادن و تلفات مردم ملکی بیشتر نشان داده شود.

ما راپور یوناما در مورد تلفات ملکی را ناقص و یکطرفه می دانیم و رد می نمائیم.

عاملین اصلی تلفات ملکی در کشور عساکر امریکایی است که هر روز مردم ملکی، خانه ها، بازارها و تاسیسات را در بخش های مختلف کشور هدف قرار می دهند، بمباردمان می کنند و بر حریم های شخصی مردم در تاریکی های شب چاپه می زنند.

به اساس راپورهای رسانه های غربی، طیارات امریکایی تنها در ماه گذشته ۹۴۸ بم بر قریه ها و مناطق پر نفوس افغانستان پرتاب کرده اند. این واضح می سازد که در نتیجه این بم ها، چه رویدادهای بر مردم ملکی رخ داده باشد ؟

اما یوناما چون تحت فشار امریکایی ها قرار دارد، تلاش می کند از بی طرفی خود در قضیه تلفات ملکی صرف نظر بکند و بر جنایات مکرر و روزمره امریکایی ها خاک بیاندازد.

یوناما که می گوید شمار تلفات ملکی به گونه بی سابقه افزایش یافته است، علتش اینست که بمباردمان ها و چاپه های امریکایی ها بر خانه های مردم ملکی بسیار افزایش یافته است.

عامل درجه اول تلفات ملکی در کشور اشغال امریکایی است. در مرتبه دوم قطعات صفر یک، صفر دو، کماندو، ضربتی و دیگر عساکر اداره کابل هستند که به هدف کشتار مردم ملکی به شکل وحشی تربیه شده اند.

همچنان عساکر، اربکی ها و پولیس اداره کابل بر قریه ها و خانه ها میزایل های کور فایر می کنند و در نتیجه مردم ملکی شهید و زخمی می شوند.
متاسفانه، رسانه ها نیز در مورد تلفات ملکی تلاش می کنند که موضوع کشتارهای غیرنظامیان از سوی امریکایی ها و اداره کابل تا حد زیادی به گونه دقیق پخش نشود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان