1 میزان 1393 - همه اخبار

اعتصاب غذایی ده ها زندانی در محبس شبرغان

اعتصاب غذایی ده ها زندانی در محبس شبرغان

 

زندانیان در اعتراض به بی توجهی به دوسیه های شان، اعتصاب کرده اند.

 

 

ده ها زندانی در محبس شبرغان اعتصاب غذایی کرده و دهن های خود را دوخته اند.

 

 

یکی ازین زندانیان گفت، کمسیونی که برای رسیده گی به دوسیه های این زندانیان تعیین شده، کار خود را به درستی به پیش نمی برد.

 

یک ماه پیش نیز شماری از زندانیان محبس شبرغان، به دلیل مشابه اعتصاب کرده بودند.

 

در محبس شبرغان حدود یک هزار زندانی محبوس اند.

 

بیشتر بخوانید  از پنهان سازی آمار کشته های امارت تا بیم طغیان طالبان غیر پشتون
همرسانی کنید!