22 قوس 1393 - همه اخبار

اعتراض زندانیان در محبس پلچرخی کابل

اعتراض زندانیان در محبس پلچرخی کابل

 

این نخستین بارنیست که از وجود شکنجه و یا عدم رسیده گی به دوسیه های زندانیان در محابس افغانستان شکایت می شود.

 

اما اینبار پنجصد زندانی در زندان پلچرخی کابل در اعتراض به عدم رسیده گی به دوسیه های شان از سوی حکومت، دست به اعتصاب زده اند.

 

شماری از این زندانیان که نمی خواهند ازآنان نام گرفته شود می گویند که از چهار روز به اینسو دست به اعتصاب زدند و هشدار می دهند که اگربه دوسیه های شان رسیده گی نشود به اعتصاب شان هم چنان ادامه خواهند داد:

 

“اگر به دوسیه های ما رسیده گی صورت نگیرد ما به اعتصاب ما هم چنان ادامه خواهیم داد شکنجه در برابر ما هم چنان ادامه دارد. گونه گون شکنجه در برابر ما وجود دارد و ما هم اکنون پنجصد تن دراینجا دست به اعتصاب زده ایم. ”

 

این زندانیانی چند ماه پیش از زندان بگرام به محبس پلچرخی کابل انتقال داده شدند.

 

این زندانیان می گویند، آنان بدون کدام شواهدی در پیوند به اینکه با مخالفان مسلح دولت دست داشته باشند بازداشت شده بودند و شش سال را در زندان بگرام زندانی بوده اند.

 

آنان ادعا می کنند که در زندان پلچرخی شکنجه و حتا با بیماران روانی و بیماران توبرکلوز در یک اتاق، زندانی هستند.

 

یکی ازاین زندانیان:

 

” هیچ نمی دانیم که چرا ما را بازداشت کردند؟ ”

 

مارا بدون داشتن کدام شواهد از خانه های مان بازداشت کردند و شش سال پیش ما را به زندان بگرام انداختند.

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رییس یوناما

 

اینجا با تمام دوستان ما زندانی هستیم آیا ما افغان نیستیم که به دوسیه های ما رسیده گی نمی شود؟”

 

زندان بگرام که حامد کرزی رئیس جمهورپیشین افغانستان آن را کارخانه طالب سازی نامید و بر بستن آن تاکید کرد.

 

در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی 77 تن از زندانیان این زندان رها و پنجصد تن دیگرشان به زندان پلچرخی انتقال داده شدند.

 

یکی دیگر از این اعتصاب کننده گان در زندان پلچرخی چنین می گوید:

 

“در برابر ما در زندان بگرام ظلم بسیار شد و اکنون که دراینجا به سر می بریم،به ما توجهی نمی شود ما دست به اعتصاب زده ایم رسیده گی به دوسیه های ما وجود ندارد. ”

 

اما رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان ادعای این زندانیان کنجه و عدم رسیده گی به دوسیه های این زندانیان را در زندان پلچرخی رد می کند.

 

عبدالعلیم کوهستانی می گوید:

 

” این چنین یک موضوع که پنجصد زندانی دست به اعتصاب زده باشند وجود ندارد و من این ادعا را رد می کنم تنها چهار تن این زندانیان دو و یا سه روز پیش دست به اعتصاب زده اند و ما دوسیه های آنان را برای بررسی به څارنوالی فرستاده ایم در باره آنان تصمیم گرفته خواهد شد. ”

 

این زندانیان همچنان می گویند که با مخالفان مسلح دولت هیچ گونه پیوندی نداشته اند و نیروهای خارجی آنان را درخانه های شان گرفتارکرده بود.

 

قبلاً نیز شماری از زندانیان در محابس افغانستان بخصوص زندان پلچرخی به دلیل عدم رسیده گی به دوسیه های شان به اعتصاب غذایی و حتا دوختن دهان شان پرداخته اند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

 

پیش ازاین رییس جمهوراشرف غنی در دیدار با شماری از زندانیان محبس پلچرخی به آنان وعده سپرد که به دوسیه های شان به گونه جدی رسیده گی خواهد شد.

همرسانی کنید!