25 سرطان 1393 - همه اخبار, مطلب ویژه

اصابت یک راکت در نزدیکی میدان هوایی کابل

اصابت یک راکت در نزدیکی میدان هوایی کابل

  

صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل یک راکت اصابت کرده است.

حشمت الله استانکزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل گفت، این راکت از محل نامعلوم پرتاب گردیده و بررسی های پولیس در این مورد آغاز شده است:

” این راکت در ساحه گدام های میدان هوایی بین المللی کابل اصابت کرده است به اساس گزارش های ابتدایی ما این رویداد تلفات در پی نداشته اما زیان مالی اندکی در قبال دارد.”

آقای ستانکزی گفت، پولیس کابل صبح امروز در ولسوالی ده سبز نیز یک راکت را که برای پرتاب بالای شهر کابل عیار شده بود، خنثی کرده است.

چند روز قبل نیز در بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل یک راکت اصابت نمود که در نتیجه آن آتش سوزی رخ داد و خسارات را نیز به همرا داشت.

بیشتر بخوانید  افزایش نگرانی ها از اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان؛ سرما در کمین پناهجویان اخراج شده
همرسانی کنید!