بخش : اجتماعی, اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 6 فوریه , 2020 لینک کوتاه خبر :

اشرف غنی در دیدار با نماینده گان زنان کابل: صلح خواست همۀ افغان ها است

اشرف غنی 1 - اشرف غنی در دیدار با نماینده گان زنان کابل: صلح خواست همۀ افغان ها است

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در دیدار با نماینده گان زنان گفت که صلح خواست همۀ افغان ها است، اما صلحی که تمام حقوق زنان در آن مصئون باشد...


به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی به ادامۀ بحث گفتمان ملی، روز گذشته با نماینده گان زنان ناحیه ها و ولسوالی های مختلف ولایت کابل، در قصر سلام‌خانۀ ارگ دیدار کرد.

در این دیدار که بانوی نخست کشور نیز حضور داشت، داکتر بنفشه بهار نبی‌زاده، سولې نسیمی سادات، عایشه شاهی، فریبا نوری و نرگس حسن‌زی به نماینده گی از دیگران صحبت کرده، مشکلات و پیشنهادات زنان را در رابطه به صحت، ورزش، معارف، تحصیلات عالی، جامعۀ مدنی، اقتصاد، تجارت و بخش های دیگر، با رییس جمهور شریک ساختند.

آنان مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه های فراهم نمودن فرصت های کاری برای داکتران زن، نبود شفاخانه های معیاری، جلوگیری از ادویه‌جات بی‌کیفیت، تامین امنیت کارمندان صحی، نظارت از خدمات شفاخانه های دولتی و شخصی، تخصیص بودیجه بخاطر فراهم نمودن محل مناسب برای ورزش زنان به منظور ازبین بردن تبعیض جنسیتی در محل های ورزشی و ایجاد شورای عالی زنان، مطرح کردند.

سخنرانان متذکره، حضور کمرنگ زنان در رهبری، کمبود معلمین مسلکی و نصاب معیاری، جلوگیری از انحصار چوکی ها در وزارت معارف، ایجاد هماهنگی میان وزارت های معارف و تحصیلات عالی، دیجیتل‌سازی وزارت معارف، جلوگیری از فیس های بلند در پوهنتون های شخصی، توجه به زنان زندانی و کودکان آنان، توجه به زنان تجارت‌پیشه و مالیات بلند متشبثین خصوصی، مشکلات در عرصه های صنایع دستی و ترانسپورت را به حیث مشکلات موجود و راه حل های آن، یادآوری نمودند.

رییس جمهور غنی از سخنرانان مذکور بخاطر اینکه پیشنهادات شان را بدون سانسور شریک ساختند، تشکر کرده، گفت که من افتخار می کنم که زنان افغان الگوی قدرت و قوت هستند.

رییس جمهور به مسوولین شاروالی کابل هدایت داد که زمینۀ انتخاب دو وکیل گذر از طبقه اناث را به هر ناحیه فراهم سازند. وی افزود که یک اداره تمام مشکلات زنان را حل نمی تواند، برای انسجام مشکلات زنان به یک شورای قوی زنان نیاز است، زیرا بدون انسجام واضح زنان تمام مشکلات حل نمی گردد.

رییس جمهور کشور گفت که در پنج سال گذشته به استخدام زنان در بست های بلند توجه شده است و این سلسله ادامه خواهد یافت. وی افزود که در عرصه ورزش هنوز هم سهولت های لازم به زنان فراهم نشده است و بر مبنای یک طرح واضح در این خصوص اقدامات اساسی انجام خواهد شد.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: در نظر است که چمن حضوری تنها به ساحۀ ورزشی و تفریحی برای خانواده ها، زنان و اطفال مبدل گردد. یک بخش پغمان و بالا باغ نیز برای فعالیت های تجارتی و ورزشی زنان اختصاص خواهد یافت.

رییس جمهور غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد که در چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و ادارۀ المپیک، رؤسا و معاونین زن تعیین شوند. وی افزود که در وزارت معارف و نصاب درسی اصلاحات اساسی به میان می آید.

رییس جمهور گفت که در سال جدید تعلیمی هفت هزار مکتب به تکنالوژی جدید مجهز خواهند شد که ۳۵۰۰ آن مکاتب دختران می باشد. وزارت معارف باید در خدمت مکاتب باشد، نه اینکه مکاتب در خدمت وزارت باشند.

وی افزود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخاطر استخدام زنان تدابیر لازم گرفته است و شما نیز در این زمینه طرح های واضح تان را ارایه نمایید. من افتخار می کنم که همسرم نه تنها معلم، بلکه مشاور خوب من نیز است.

رییس جمهور کشور افزود که ما روی برنامه واضح بخاطر بازاریابی به محصولات تجارتی و صنایع دستی زنان کار می کنیم و همچنان به منظور حل مشکل قراردادگیری زنان، نیز کار جریان دارد.

رییس جمهور گفت که صلح خواست همۀ افغان ها است، اما صلحی که تمام حقوق زنان در آن مصئون باشد. موضوع صلح به احساسات نه، بلکه باید به تدبیر به پیش برده شود. وی افزود که برای برقراری صلح باعزت باید صدای زنان به تمام مردم رسانیده شود، زیرا نمی خواهم صلح به یک تجارت سیاسی مبدل گردد.

رییس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که من این جلسه را بخاطری برگزار کردم که برای حل مشکلات و پیشنهادات زنان ولایت کابل، راه حل جستجو نمائیم. این نظریات و پیشنهادات شما به هدف تطبیق، به برنامه ها مبدل می گردد و به آن رسیده گی خواهد شد.

همرسانی کنید!