- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

استفاده اشرف غنی از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی

آریانانیوز: اشرف غنی به بهانه‎های مختلف از امکانات دولتی به نفع خود تبلیغ می‌کند…

آگاهان امور در واکنش به پروگرام های مختلف ارگ به رهبری غنی می‌گویند که وی به بهانه های مختلف از امکانات دولتی به نفع خود تبلیغ میکند طوریکه 400 ملیون افغانی را به روز جشن استقلال کشور اختصاص داده است.

آنان تاکید دارند اگرهزینه یک روزه جشن استقلال کشور، فابریکه ساخته شود و برای مردم شغل ایجاد گردد در شرایط کنونی به مراتب بهتر و شایسته تر از جشن سالروز استقلال خواهد بود.

منتقدان تیم دولت ساز، خاصتاً شورای نامزدان ریاست جمهوری، درنشست های مکرر آقای غنی را به نقض قانون و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرده و تاکید می‌کنند که تا 1هفته دیگر اگر رییس جمهور اسبق دست از کارهای خود بر ندارد انتخابات را تحریم خواهد کرد.

لغو 156 پروژه از بودیجه حکومت،اختصاص مصارف چهارصد ملیونی برای جشن استقلال افغانستان، ایجاد نهادهای جدید، مانند وزیر دولت در امور حقوق بشر، وزیر دولت در امور صلح وهمچنین تاسیس دارالافتاء با بودیجه مستقل آنهم در زمان آغاز رقابت های انتخاباتی از مواردی است که در این اواخر با انتقادهای فراوانی روبرو شده است.