وعده های توخالی استخبارات فرانسه و بی سرنوشتی باشنده گان افغانستان

وعده های توخالی استخبارات فرانسه و بی سرنوشتی باشنده گان افغانستان

آریانا نیوز: باشنده گان افغانستان که در حکومت پیشین با سرویس استخبارات خارجی فرانسه ارتباط و همکاری داشته اند از سوی فرانسه رها شده اند، به دنبال عدالت استند…

بنابر تحقیقات انجام شده توسط لوموند، در میان دهها نفر از اعضای سرویسهای استخباراتی پیشین افغانستان که بین سالهای 2009 تا 2020 با سرویس استخبارات خارجی فرانسه (DGSE) همکاری داشته اند، تنها تعداد معدودی از آنها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال 2021، اجازه حضور در فرانسه را پیدا نموده اند.

در این پیوند نه تنها دلایل قانونی، بلکه ملاحظات سیاسی و امنیتی نیز وجود داشته است که بخش مهمی از افغان هایی که در زمینه استخباراتی با فرانسه همکاری داشته اند، مورد بی توجهی قرار گرفته اند. بر اساس داده های این تحقیق، بین 60 تا 90 نفر از اعضای سرویسهای استخباراتی افغانستان (موسوم به NDS) که سالها با سرویس استخبارات خارجی فرانسه ارتباط و همکاری داشته اند، به شکل عمدی مورد غفلت قرار گرفته اند؛ در حالی که این افراد حتی در مقایسه با دیگر باشنده گان عادی افغانستان که پس از قدرت گرفتن طالبان به فرانسه آمده و مورد حمایت و پذیرش قرار گرفته اند، از پشتیبانی و امکانات حمایتی لازم از سوی فرانسه برخوردار نبوده اند؛ بنابراین عناصر مذکور در حال حاضر خود را از سوی فرانسه رها شده دانسته و به دنبال عدالت استند.

برخی از این افراد به کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران، پاکستان، هند و یا امارات پناه برده و برخی دیگر نیز هنوز در افغانستان بوده و به شدت در معرض خطر می باشند؛ چرا که با وجود عفو عمومی داده شده برای کسانی که در خدمت حکومت پیشین بوده اند، ولی در عمل همچنان کینه شدیدی در میان افراد طالبان نسبت به اعضای سرویسهای استخباراتی پیشین کشور خاصتاً عواملی که با سازمانهای استخباراتی خارجی همکاری کرده اند وجود دارد.

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رییس یوناما

 

 

همرسانی کنید!