14 میزان 1394 - همه اخبار

استجواب وزرای مهاجرین و عودت کننده گان و کار امور اجتماعی

استجواب وزرای مهاجرین و عودت کننده گان و کار امور اجتماعی

آریانا نیوز: وزرای مهاجرین و عودت کننده گان و کار امور اجتماعی افغانستان جهت ارایه پاسخ در خصوص چگونگی فرار جوانان از کشور و افزایش بیکاری در کشور به جلسه استجوابیه ولسی جرگه فرا خوانده شده اند.

 

اعضای ولسی جرگه مسوولان این دو وزارت را مورد انتقاد قرار داده که نتوانسته اند در فراهم آوری زمینه کار به جوانان و جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی، کار موثری را انجام دهند.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!