1 حوت 1396 - همه اخبار, سياسی

از بدانديشى گلبدین حكمتيار تا دورانديشى معتصم آغاجان

معتصم آغاجان و حکمتیار

آریانا نیوز: آغاجان از پاكستان و حلقات جنگ طلب طالبان انتقاد كرد و افشاگرى در مورد…

مصاحبه ى معتصم آغاجان يكى از رهبران طالبان را ديدم به بدانديشى رهبر ظاهرا مجرب حزب اسلامى و دورانديشى اين طالب كم تجربه تعجب نمودیم.

به گزارش آریانا نیوز به نقل از افغان پیپر، هر چند اين مصاحبه به هيچ وجه توجيه كننده ى جنايات طالبان و سهم معتصم آغاجان در آنها نيست اما سخنان واقعبينانه و ادبيات مودبانه ى او برايم جالب بود. او از خطاهاى تحريک طالبان سخن گفت و اعتراف نمود كه طالبان اشتباهات زيادى داشته اند. او نجيب را كه كمونيست بود نيز مودبانه مرحوم گفت و مرگ توهين آميز او را توجيه شرعى ننمود. وى شهيد احمد شاه مسعود را كه تا آخرين نفس با طالبان جنگيد نيز مرحوم خطاب كرد.

آغاجان از پاكستان و حلقات جنگ طلب طالبان انتقاد كرد و افشاگرى در مورد آنها را خطرناک توصيف كرد. منافع افغانستان و التيام زخم هاى مردم را بر خواست هاى طالبان مقدم دانست و به وضاحت گفت كه همه بايد براى ختم جنگ و تامين صلح همكارى نمايند. نقش سازمان ملل و منافع همسايگان را نیز به رسميت شناخت اما در مقابل رهبر حزب اسلامى است كه با پنجاه سال سابقه ى گويا مبارزه و ادعاى نويسندگى و تیورى پردازى هنوز با ادبيات جنگ سرد سخن مى گويد و در گذشته منجمد شده است از اشتباهات اش عبرت نگرفته و خطاهايش را توجيه شرعى و سياسى مى كند.

از شهيد خطاب نمودن همسنگران نهضتى اش يعنى شهيد استاد ربانى و شهيد مسعود ابا دارد. منافع و مصالح علياى كشور را بر اغراض شخصى و حزبى اش ترجيح داده، بر طبل قومگرايى و تداوم بحران مى كوبد و حضور جامعه ى جهانى را تجاوز و نقش همسايگان را مداخله گرى قلمداد مى كند اين مقايسه يک حقيقت را ثابت مى كند كه اگر كسانى در راه باطل هم صادقانه گام بردارند شايد روزى به حقيقت برسند اما هرگز كسانى كه رفتن در راه حق را با ريا و نفاق بپيمايند به هيچ وجه به حقيقت نخواهند رسيد.

بیشتر بخوانید  استقرار نیروهای اردوی ملی پاکستان در سرحدات مشترک با افغانستان

محمدعارف منصوری

همرسانی کنید!