- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ناامیدی ارگ از پیشرفت مذاکرات صلح طالبان و ایالات متحده

آریانانیوز: سخنگوی ریاست جمهوری مدعی شد که امریکا و تحریک طالبان هیچ پیشرفتی درباره کاهش خشونت ها نداشتند…

ارگ رياست جمهوری به توفيق طرفين مذاكره صلح خوشبين نيست. آقای رحیمی سخنگوی ریاست جمهوری گفت: امریکا و طالبان هیچ پیشرفتی درباره کاهش خشونت ها نداشتند.

وی مدعی شده است اگر در این سالها، امریکا می گذاشت افغان ها خود می توانستند با هم به توافقی هرچند مقطعی و محدود به منظور حصول آتش بس دست می یافتند.

این درحالی است که با گذشت 9 دور از روند مذاکرات آنان کماکان از دست یافتن به آتش بسی که منجر به کاهش تلفات افراد ملکی و عملیات نظامی و انتحاری شبه نظامیان شورشی در افغانستان شود، ناموفق بوده اند.

همچنین آقای مرتضوی دیگر سخنگوی ارگ در این پیوند ابراز داشت: درحالی که بدون در نظر گرفتن تاکید دولت افغانستان به اعلام آتش بس گفتگوهای امریکا و طالبان برای کاهش خشونت ها ادامه دارد. دولت کابل تامین آتش بس را تنها راه برقراری صلح پایدار در افغانستان می داند.