- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ارگ در پی اعمال تبعیض علیه قوم هزاره است!

آریانانیوز: هزاره ها در غزنی بیش از دوصد سال حاکمیت مطلق پشتون ها را قبول کردند اما پشتون ها بخاطر اینکه در انتخابات سهم نمی گیرند نمی خواهند هزاره ها از راه قانون در ولسی جرگه بروند!

به نقل از افغان پیپر، مشکل غزنی مشکل قومی است، از یک جانب هزاره ها مکتب می خوانند، از دولت پشتبانی می کنند، در انتخابات سهم می گیرند، هیچگونه گروه مسلح مسوول و غیر مسوول ندارند و از جانب دیگر اکثریت مطلق پشتون ها یا طالب هستند و یا هم با طالبان همسوی دارند، مکاتب و ادارات دولتی را آتش می زنند، راه ها و شاهراه ها را به روی مسافران هزاره می بندند، نه تنها اینکه در انتخابات سهم نمی گیرند بلکه مانع انتخابات هم می شوند و بالاخره اکثر مناطق پشتون نشین مملو از افراد مسلح غیرمسوول و فراقانونی بوده و تحت اداره گروه تروریستی طالبان قرار دارند.

با این وجود باز هم تمام رهبران محلی حکومت غزنی از قبیل والی، رییس امنیت، فرماندهی پولیس و رهبران قوای مسلح در اختیار پشتون ها هستند که هزاره ها آن را قبول کرده کدام اعتراض و راهپیمایی اعتراضی انجام نداده اند اکنون پشتون ها نمی خواهند که در انتخابات شرکت کنند چون اکثر مناطق آنها تحت اداره گروه تروریستی طالبان هستند که برگزاری انتخابات در آن مناطق محال است.

حکومت مرکزی و کمیسیون به نام انتخابات در یک توطیه مشترک به اساس تبعیض سیتماتیک قومی بجای اینکه در مناطق پشتون نشین امنیت و زمینه انتخابات را مساعد نمایند در ضدیت با قانون اساسی و قانون انتخابات می خواهند که مانع رفتن هزاره ها به ولسی جرگه شوند اگر هزاره های غزنی نمی توانند از پشتون های تحت اداره طالبان نمایندگی کنند پس چگونه والی پشتون، ریس امنیت پشتون، فرمانده پولیس پشتون و فرمانده لوای پشتون می توانند بالای هزاره ها حکومت کنند.

گذشته از آن کدام وکیل هزاره در غزنی از هزاره ها نمایندگی کرده است که حق پشتون ها تلف شده باشد اکثر مطلق وکلای غزنی نه تنها از هزاره ها نمایندگی نمی کنند بلکه لکه های ننگ در پیشانی هزاره ها هستند البته یکی دو نفری از آنها مانند عارف رحمانی و خانم شاگل رضایی صدای خود را همواره در ولسی جرگه و بیرون از ولسی جرگه برای تامین امنیت غزنی بلند نموده اند که امنیت غزنی به نفع تمام اقوام کشور است.

خلاصه اینکه یک پروژه عام المنفعه را وکلای غزنی در مناطق هزاره نشین نبرده اند که ادعا گردد مناطق پشتون نشین از این امتیاز محروم مانده اند درحالیکه تمام حکومت محلی غزنی در خدمت پشتون ها هستند بنابراین مقصد و هدف نهایی ارگ نشینان فقط و فقط از هر طریق ممکن اعمال تبعیض سیتماتیک علیه هزاره ها است و بس.

حسن علی