مخالفت رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل افغانستان با رهایی زندانیان طالب

مخالفت رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل افغانستان با رهایی زندانیان طالب

آریانا نیوز: رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل افغانستان به خبرنگاران گفت که ما نمی‌توانیم از بندی‌خانه های خود قاتلین افغانستان را رها کنیم که عملاً دست شان به خون ملت ما آغشته است…

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل افغانستان می‌گوید که حکومت به رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالب متعهد است، اما بر اساس میکانیزم و تعهد این کار انجام خواهد شد.

عبدالمتین بیگ، رییس این اداره روز دوشنبه (۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت که در قبال رهایی زندانیان طالب، فرمان رییس جمهور غنی وضاحت دارد و این روند مرحله‌یی و مشروط به کاهش خشونت خواهد بود.

او افزود: ما نمی‌توانیم از بندی‌خانه های خود قاتلین افغانستان را رها کنیم و صف جنگ را تقویه ببخشیم. (طالبان) تعهد بدهند، آهسته آهسته رها می‌کنیم. اعتمادسازی شود…تغییرات به جنگ بیاید. خشونت پایین بیاید.

آقای بیگ گفت که تیم تخنیکی طالبان، خواهان رهایی افراد مشخص است و می‌خواهند که قوماندانان آن گروه از بند رها شوند و افراد تشخیص‌شدۀ این تیم نیز کسانی است که در چندین حملۀ بزرگ تروریستی بر شفاخانه ۴۰۰ بستر، کانتیننتال و هواشناسی دست داشته اند.

رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل افغانستان تاکید کرد: عملاً دست شان به خون ملت ما آغشته است. اصرار به رهایی ۱۵ نفر تشخیص‌شده، ملت از ما جواب می‌خواهد.

به گفتۀ وی لست ۴۰۰ نفر از زندانیان طالبان برای رهایی آماده شده است و رهایی از مرحله‌ای آغاز خواهد شد که تهدید کمتر را متوجه امنیت افغانستان سازد.

آقای بیگ گفت که طالبان آماده نیستند که روند رهایی زندانیان آغاز گردد؛ بلکه بر رهایی افراد تشخیص‌شدۀ تیم تخنیکی آن گروه، پافشاری دارند.

بیشتر بخوانید  نامه سرگشاده به محکمه بین المللی جزایی درباره نقض حقوق زنان در افغانستان

او خطاب به طالبان تاکید کرد که لجاجت هم حدی دارد و حکومت می‌خواهد که روند گفتگوهای صلح آغاز شود.

این درحالی است که گفتگوها میان تیم تخنیکی رهایی زندانیان حکومت و طالبان از حدود یک هفته به این طرف در کابل ادامه دارد.

همرسانی کنید!