- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اردوی ملی تروریستان وابسته به شبکه حقانی را هدف قرار داد

آریانانیوز: قوای هوایی اردوی ملی تروریستان وابسته به شبکه حقانی را هدف حمله هوایی قرار دادند…

بنابرگزارش وزارت دفاع ملی، قوای هوایی اردوی ملی یک مخفیگاه تروریستان وابسته به شبکه حقانی را در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا هدف قرار داده اند.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده که در این حمله هوایی، 4 عضو شبکه تروریستی حقانی کشته شدند و مقدار سلاح و مهمات آنان نیز نابود شد.