21 عقرب 1394 - همه اخبار

ارایه خدمات بیمه صحی برای مهاجران افغان در ایران

ارایه خدمات بیمه صحی برای مهاجران افغان در ایران

آریانا نیوز: برای مهاجران افغان که سند اقامت در ایران دارند، امسال و سال آینده نیز خدمات بیمهء صحی در آنکشور عرضه خواهد شد.

 

اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفت که شمار این مهاجران به 850 هزار تن می رسد:

 

” به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم رسیده ایم که در سال جاری و سال آینده، کسانی که مدرک دارند، از بیمهء صحی برخوردار شوند که شمار آنها به 850 هزار تن می رسد. ”

 

به گفتهء مقام های افغان، هم اکنون یک میلیون افغان به گونهء غیرقانونی در ایران زنده گی می کنند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در 10 ولایت کشور
همرسانی کنید!