بخش : اجتماعی, اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۱۵ جوزا , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

اراده محکم، ملی و اسلامی تیم ارگ برای خدمتگزاری به مردم

ارگ - اراده محکم، ملی و اسلامی تیم ارگ برای خدمتگزاری به مردم

آریانانیوز: رییس جمهور غنی گفت که وظیفۀ دولت ایجاد امید است و ما تیم امید استیم و در شرایط دشوار مسئولیت ما بیشتر می شود که امید ایجاد کنیم و ارادۀ محکم، ملی و اسلامی برای خدمتگزاری به ملت خود داشته باشیم...


رییس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت های صحت عامه، شهرسازی و اراضی و امور زنان و نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک را رسماً معرفی نمود.

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان محمود کرزی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، داکتر محمد جواد عثمانی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، حسینه صافی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان و اجمل احمدی را به حیث نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک، رسماً معرفی کرد.

در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ برگزار گردید، ابتدا فرامین جداگانۀ رییس جمهور غنی در مورد تعین نامزد وزرا و سرپرست وزارت های مذکور و ریاست دافغانستان بانک از سوی داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی ادارۀ امور، قرائت گردید.

اشرف غنی - اراده محکم، ملی و اسلامی تیم ارگ برای خدمتگزاری به مردم

سپس نامزد وزرا و سرپرست وزارت های مذکور و رییس دافغانستان بانک هر کدام صحبت کردند و برنامه های کاری شان را با رییس جمهور شریک ساختند.

ابتدا محمود کرزی نامزد وزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی صحبت نمود و ضمن تشکر از اعتماد رهبری حکومت، برنامه ها، اهداف و اولویت های خود را با رییس جمهور در زمینه های توجه به شهرسازی و مدیریت اراضی شریک ساخت.

بعداً داکتر محمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد رییس جمهور گفت: تعهد میکنم که به مردم خویش خدمت نمایم. وی در خصوص اولویت های خویش در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، اصلاحات در نظام شفاخانه ها، بهبود عرضه خدمات صحی و رسیدگی به نیازمندی های مردم نیز صحبت نمود.

متعاقباً حسینه صافی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد رییس جمهور و بانوی اول کشور، گفت که در راستای بهبود حقوق زنان کار خواهم کرد.

وی همچنان گفت که در زمینه بلندبردن آگاهی و رفع مشکلات زنان کار خواهد کرد، تا حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان بیشتر از پیش تامین گردد.

به همین ترتیب اجمل احمدی نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک و سرپرست این نهاد، در مورد کارکردهای قبلی خویش در وزارت صنعت و تجارت صحبت کرد و گفت که تلاش کرده است تا در مطابقت به هدایات رییس جمهور، افغانستان را از کشور وارداتی به صادراتی مبدل کند و تسهیلات خوب تجارتی فراهم شود.

وی در مورد برنامه هایش در ریاست عمومی دافغانستان بانک گفت که تلاش می کنم تا پالیسی خوب پولی به میان آید، همکاری ها با سکتور بانکداری بیشتر گردد و نظارت خوب از این سکتور وجود داشته باشد.

محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر نیز در این مراسم صحبت کرد و ضمن تشکر از کارکردهای وزرای اسبق، گفت که حکومت باید به گونه متحدانه و منسجم با کرونا مبارزه کند.

موصوف افزود که کابینه آیینۀ تمام نمای کشور است و وزارت ها و سایر ادارات به تمام افغانستان تعلق دارند.

امرالله صالح معاون اول رییس جمهور در صحبت هایش، از کارکردهای وزرای پیشین سپاسگزاری کرد و افزود که فرهنگ پسندیدۀ قدردانی از کارکردهای مسئولین پیشین، باید نهادینه شود.

صالح از تلاش ها و خدمات جواد پیکار سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی که کارهای خوبی را در زمنیۀ ایجاد بانک های زمین و علفچرها و اصلاحات در پروسۀ اسناد جایدادها انجام داده است، تشکر کرد.

همچنان موصوف از کارکردهای داکتر فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، اجمل احمدی سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت و حسینه صافی سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ قدردانی کرد.

وی ضمن تبریکی به نامزد وزرای مذکور گفت که وزرا باید تعهد جدی برای خدمتگزاری داشته باشند و از نامزد وزیر جدید وزارت شهرسازی و اراضی خواست تا جایگاه تاریخی افغانستان را احیا نماید و در قسمت تطبیق برنامه هایش تلاش های مستمر را انجام دهد.

همچنان معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ما یک تیم خدمتگزار به مردم تحت زعامت رییس جمهور استیم، از نامزد وزیر صحت عامه خواست تا در زمینۀ برآورده ساختن توقع مردم تلاش کند و خدمات صحی را به آنان بیشتر سازد.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان گفت که وظیفۀ دولت ایجاد امید است و ما تیم امید استیم و در شرایط دشوار مسئولیت ما بیشتر می شود که امید ایجاد کنیم.

وی افزود که ارادۀ محکم، ملی و اسلامی برای خدمتگزاری به ملت خود داشته باشیم. ملت از ما انتظار دارد که میراثی را بجا بگذاریم که دورنمای کشور برای صلح و رفاه روشن باشد.

رییس جمهور گفت که تیم متعهد و مصمم به میان آمده است و رهبری حکومت افغانستان به حیث یک تیم واحد در خدمت شما خواهد بود و شما اتکا به دولت را به حیث یک بنیاد اساسی ببینید.

رییس جمهور کشور گفت که از نامزد وزرای کنونی ابراز سپاسگزاری می کنم که صدای ما را برای خدمت به ملت لبیک گفتند. ما باید در هر بخش به ویژه اجتماعی و صحت اقدامات منسجم داشته باشیم، بالای کرونا فایق آئیم و از تعهد و صداقت ما ملت مطمئن شود.

وی با اشاره بر اینکه ماه های دشواری را در پیش خواهیم داشت، تاکید کرد که از تمام امکانات بخاطر محو مصیبت کرونا استفاده می گردد و انتظار مردم این است که آنچه در توان داریم انجام بدهیم و باید در شرایط سخت جرئت اجراات فوری را داشته باشیم.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که حمایت از حقوق زنان در اولویت های کاری حکومت قرار دارد و زنان باید مطمئن شوند که آواز شان شنیده می شود و باید هر برنامه دولت باعث برجسته شدن نقش زنان گردد.

رییس جمهور گفت که جایگاه زنان به گونه سرتاسری تامین می شود و هنوز هم کشورما با چالش فقر روبرو است که قابل قبول نمی باشد.

رییس جمهور غنی در بخش تنظیم شهرک ها از نامزد وزیر شهرسازی و اراضی خواست که این سکتور بیشتر به حرکت بیاید. وی افزود که شهرک های استندرد، مسکن ارزان و قابل اطمینان برای مردم ساخته شود و رنگ شهرهای بزرگ افغانستان را تغییر بدهید.

وی به اجمل احمدی گفت که هیچ کشوری بدون سیستم بانکداری حرکت کرده نمی تواند و سکتور بانکداری باید قابل اطمینان باشد تا یک سیستم منسجم بانکداری در کشور ایجاد گردد.

رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که سکتور فعال بانکداری باعث رشد سکتور اقتصادی می گردد و ما باید وضعیت خوب اقتصادی داشته باشیم و رهبری حکومت از طرح های اصولی شما حمایت خواهد کرد.

همرسانی کنید!
برچسب ها

  1. خواجه محمد نعیم قادری :

    سلام، وقتی گرگ ها نگهبان رمه شوند، دیگر چه توقع می رود. آقای محمود کرزی لطف کند نخست با کابل بانگ تسویه حساب کند و بعد بیاید ادعای خدمت کند. من ازین وعده های کله گنده تعجب می کنم این ها فکر می کنند که مردم گپ های شان را باور می کند. در دور نخست سلطنت چه دست گلی به آب دادند که در دور دوم سلطنت بدهند. به این قول عامیانه بسنده می کنم:
    مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.