20 حمل 1394 - همه اخبار

ادامه تلاش ها به هدف رهایی 31 مسافر ربوده شده

ادامه تلاش ها به هدف رهایی 31 مسافر ربوده شده

حکومت افغانستان از طریق بزرگان و موسفیدان قوم تلاش دارد تا 31 مسافر را که در مسیر راه کابل – قندهار اختطاف شده اند، رها کند.

 

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییۀ حکومت وحدت ملی افغانستان این مطلب را بیان کرده، از رهایی آنها اطمینان داد.

 

معاون دوم رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید، تلاش ها به هدف رهایی 31 مسافر ربوده شده جریان دارد و اظهار اطمینان کرد که آنها آزاد خواهند شد. زیرا به گفتهء حاجی محمد محقق این افراد مربوط حکومت نبوده، غیر نظامیان اند.

 

اخیراً شخصی که خود را سخنگوی گروه جنبش اسلامی ازبکستان معرفی کرد، در یک ویدیو ضمن اعلان بیعت از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اعلان نمود که آنها 30 عسکر دولت را در گرو خود دارند و در این ویدیو نشان داد که یکی از آنها را سر می برند.

 

سعدالله اورگنجی در این ویدیو گفته است که اگر حکومت افغانستان جنگجویان آنها را به شمول تعدادی از زنان رها نکنند، متباقی عساکر افغان را سر می برند.

 

در این میان وزارت امور داخله افغانستان مدعی است که هیچ عسکر افغان در قید کدام گروهء تروریستی نیست.

 

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه افغانستان گفت، چنین خواستی از سوی بزرگانی که با گروه های گروگان گیر گفتگو می کنند، نیز مطرح شده است.

 

محمد محقق افزود، بزرگان و موسفیدان که بین ما رفت آمد می کنند گفتند که تعدادی از زنان و کودکان نزد نیروهای امنیتی افغان موجود اند که در بدخشان حین که از مناطق سرحدی می خواستند داخل افغانستان شوند، از بیم برف کوچ و باران های شدید و همچنان عملیات نظامی نیروهای افغان، خود را به پوسته های امنیتی رسانده اند.

بیشتر بخوانید  احداث شفاخانه ویژه بیماران سرطانی در ننگرهار

 

گفته می شود این افراد پس از عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی وارد افغانستان شده اند.

 

به گفتهء معاون دوم اجراییه افغانستان این زنان و کودکان از لحاظ شرعی و قانونی مجرم نبوده، بدون کدام تبادله زمانیکه ورثهء آنها پیدا شوند، به آنها تسلیم داده می شوند.

 

قبل از این محمد محقق گفته بود که دو قوماندان پیشین طالبان که اکنون به گروه دولت اسلامی پیوسته اند، در عقب اختطاف سی و یک مسافر قرار دارند.

همرسانی کنید!