- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اختلاف در تعین هیئت اعزامی افغانستان به چین

آریانانیوز: افغانستان یک هیئت را روز (جمعه، ۱۷ عقرب) برای اشتراک در نشست گفتگو های صلح میان افغان‌ها به چین می‌فرستد…

منابع می‌گوید که ارگ از بهر این که اعتراضات از سوی سیاست‌گران بلند نشود ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست بیجنگ را فاش نمی‌کند.

با این حال ، شماری از سیاست‌گران، می‌گویند که باید ترکیب مذاکره کننده‌گان برای این نشست واضح شود تا مردم افغانستان بدانند که از آدرس آنان کی‌ها با طالبان مذاکره می‌کنند.

قیوم سجادی، عضو ولسی جرگه، می‌گوید: متأسفانه هنوز هم تفاوت نظرهای جدی در درون نظام جمهوری اسلامی و طرفدارن جمهوری اسلامی وجود دارد من همیشه تاکید داشته ام که به جای چانه زنی روی ترکیب هیات خوب است که چانه زنی توافق و تفاهم روی اجندا باشد.

احمد سعیدی، آگاه سیاسی نیز در این زمینه می گوید: حکومت افغانستان برای این هیئت را فاش نمی‌کند که مردم افغانستان آنان را قبول ندارند حکومت افغانستان هیئت را تعین می‌کند که خیلی بی‌فهم بی‌دانش و بی‌شعور باشند یعنی آغا بلی.

این در حالی است که هم ارگ و هم وزارت دولت در امور صلح، پیش از این گفته بودند که هیئت برای اشتراک در نشست بیجنگ آماده است و اعضای آن همه‌شمول اند، ولی نامی از اشتراک کننده‌گان در این نشست و تعداد آن‌ها جرییات ارایه نکرده‌اند.