- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

احداث یک پارک بزرگ صنعتی در مرکز میدان وردک

آریانانیوز: حکومت طالبان می گوید که در همین هفته، کار ساختن یک پارک صنعتی بزرگ را در میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک آغاز می کند…

مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که این پارک صنعتی در منطقه کوتلِ تخت٬ ساخته می شود.

” پارک صنعتی ولایت میدان وردک در ساحه ۲۰۰ جریب زمین مربوط مرکز این ولایت بوده که در قریه کوتل تخت در استقامت کوه قرُغ تاسیس شده است. هفته پیشرو کار آن از سوی وزارت صنعت و تجارت آغاز می شود.”

زهیر افزود که وزارت صنعت و تجارت، چندین پیشنهاد داوطلبی را برای ساختن پارک صنعتی میدان وردک دریافت کرده است.