آماده گی طالبان برای ایجاد تاسیسات بیشتر در امتداد خط دیورند

آماده گی طالبان برای ایجاد تاسیسات بیشتر در امتداد خط دیورند

آریانا نیوز: مقامات طالبان می‌گویند که بیش از صد پوسته امنیتی را در امتداد خط دیورند ایجاد کرده اند…

طالبان می‌گویند که بیش از صد پوسته امنیتی را در امتداد خط دیورند در شرق کشور در مناطقی ایجاد کرده اند که از سوی نیروهای پاکستانی هدف قرار می‌گرفت.

مقامات طالبان می‌گویند که این اقدام بنا به دستور محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع صورت گرفته است.

رادیو حریت، رسانۀ نزدیک به طالبان یک گزارش ویدیویی از ایجاد این پوسته‌ها نشر کرده که چندین رسانه دیگر نیز به استناد آن گزارش تهیه کرده اند.

قاری معراج قوماندان لوای سرحدی اول در ولایت‌های شرقی در بارۀ ایجاد این پوسته‌ها چنین می‌گوید: این خط فرضی در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار مربوط لوای ما می شود. ما در این جا بیش از صد پوسته را فعال ساختیم. در هرجای خوب منظم اند. از جمله در منطقه سالالا در ولسوالی گوشته ننگرهار ، ما در آنجا نیز در امتداد خط فرضی پوسته‌ها را فعال کردیم. تاسیسات و سرک‌ها را نیز برای آنها ساختیم.

مقامات طالبان می‌گویند آماده گی دارند تا در صورت ضرورت تاسیسات بیشتر در امتداد خط دیورند ایجاد کنند.

طالبان در حالی از فعال ساختن این پوسته‌ها در امتداد خط دیورند در شرق کشور خبر می‌دهند که دو هفته پیش نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان در تورخم با هم درگیر شدند.

مقامات طالبان گفتند که نیروهای آنها مصروف ترمیم یک پوسته قدیمی بودند که از سوی نیروهای پاکستانی برآنها تیراندازی شد. اما اسلام آباد گفت که طالبان این پوسته را غیرقانونی می ساختند.

بیشتر بخوانید  اعلامیه وزارت امور خارجه در پیوند به حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر

قبل از این هم درگیری‌های میان نیروهای سرحدی طالبان و نیروهای پاکستانی در مناطق شرقی و جنوبی رخ داده است.

در عین حال مقامات پاکستان بعد از برگشت طالبان به قدرت بارها اتهام وارد کرده اند که شبه نظامیان مخالف با عبور از سرحدات مشترک میان دو کشور داخل پاکستان شده و در این کشور دست به حملات می زنند. ادعای که از سوی حکومت طالبان رد شده است.

طالبان گفته اند که از مخالفان حکومت پاکستان حمایت نمی‌کنند و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

سرحدات افغانستان و پاکستان با طول ۲۶۷۰ کیلومتر با اینکه در سال‌های اخیر توسط سیم خاردار از جانب پاکستان تقویت شد اما بار ها شاهد نا امنی‌ها بوده است.

نیروهای سرحدی دو کشور در دوران نظام جمهوریت سابق در افغانستان نیز با هم درگیری‌های داشتند که این درگیری‌ها در دو سال اخیر در اقتدار طالبان نیز به گونه پراگنده ادامه یافت.

 

همرسانی کنید!