- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

آماده باش کامل اردوی ملی در مقابل حملات راکتی پاکستان

 

 

بر اساس امر رییس جمهورکرزی  و سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان نیرو های مسلح در حال حاضر در حالت احضارات قرار دارند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان  گفت، با وجود کوشش ها از مجرای دیپلوماتیک، حکومت تا هنوز موفق نشده که جلو حملات راکتی و هوایی پاکستان را بگیرد.

سخنگوی وزارت دفاع همچنان گفت، رییس جمهور کرزی شخصاً عواقب این موضوع را متوجه بوده و تلاش دارد تا این مسایل را از راه های دیپلوماتیک حل کند:

“در حال حاضر کوشش ها از مجرا های دیپلوماتیک جریان دارد، رییس جمهور به حیث سر قومندان اعلی قوای مسلح افغانستان به وزارت دفاع امر کرده است که قطعات اردوی ملی افغانستان در حالت احضارات درآیند. ما در حالت احضارات هستیم، گزینه های مختلف بالای میز قرار دارد که در این در مقابل حملات پاکستان جواب نظامی هم شامل است.”

در این میان، وزارت خارجه افغانستان دیروز با نشر اعلامیه شدیداً بر حملات راکتی و هوایی پاکستان اعتراض کرده است.

به گفته وزارت خارجه، علاوه بر حملات راکتی، دو طیاره جت پاکستانی روز پنجشنبه حریم هوایی افغانستان را نقض کردند و وارد خاک کشورمان شدند.

وزارت خارجه افغانستان هشدار داده است که ادامهء چنین حملات، روحیهء واکنش متقابل افغان ها را ایجاد می کند، زیرا صبر آنها به پایان رسیده است.

قبل از این مشرانوجرگه از حکومت خواست تا در مقابل حملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور عمل بالمثل را انجام بدهد.

پاکستان ادعا می کند، تروریستان از افغانستان مرز دو کشو را عبور کرده در پاکستان بالای نیرو های امنیتی این کشور حملات را انجام می دهند و آنها برای تعقیب این تروریستان بعضاً دست به چنین اقدامات می زنند.

اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید، برای ما این استدلال قانع کننده نیست. زیرا به هر بهانهء که خاک افغانستان مورد هدف قرار گیرد، یک تجاوز آشکار تلقی می شود.

جنرال ظاهرعظیمی در ادامه صحبت خود گفت، هزاران شورشی در ادامه سیزده سال جنگ از پاکستان به افغانستان آمده اند، انتحار کردند، بمب انفجار دادند و بر نیرو های بین المللی و افغان حمله کردند، اما هیچ وقت افغانستان اقدام به انداخت و حمله بر خاک پاکستان نکرده است.