6 دلو 1393 - همه اخبار

آغاز نشرات رادیو پولیس از سوی وزارت داخله

آغاز نشرات رادیو پولیس از سوی وزارت داخله

 

وزارت داخله افغانستان می گوید، این وزارت تلاش می کند تا از طریق فعالیت رادیو پولیس رابطه مردم را با نیروهای پولیس بیشتر ساخته و برای حل مشکلات آنان اقدام نماید.

 

محمد ایوب سالنگی سرپرست این وزارت روز گذشته هنگام افتتاح این رادیو به خبرنگاران گفت که هدف اساسی فعالیت رادیو پولیس، همکاری مردم در تامین امنیت، ایجاد محیط سالم و حل مشکلات خانواده ها می باشد.

 

آقای سالنگی می گوید، فعالیت این رادیو می تواند آگاهی مردم را در مورد صلاحیت های پولیس و قوانین نیز بلند ببرد:

 

” رادیو پولیس همچنان رادیوی خوبی بود برای مردم و نیروهای پولیس برای آگاه شدن از وظایف و مسوولیت های پولیس و مسوولیت های متقابل شهروندان در برابر نیروهای امنیتی و همکاری مردم ما، مسوولیت و رسالت مردم برای تامین امنیت در کشف جرایم و هر نوع حوادث را که مردم ما قبل از انجام عمل احساس می کنند آنرا با پولیس شریک بسازند.”

 

آقای سالنگی همچنان گفت، از طریق این رادیو مردم می توانند مستقیماً معلومات شان را در رابطه به مشکلات شان با پولیس در میان بگذارند و نیرو های پولیس برای حل آن اقدامات جدی را انجام دهد.

 

به اساس معلومات مقامات وزارت داخله، در حال حاضر رادیو پولیس روی موج اف ام 96.5 در کابل و ولایات همجوار آن نشرات دارد که به گفته آنها تا یک سال دیگر نشرات آن در تمام ولایات کشور گسترش خواهد یافت.

 

مقامات وزارت داخله همچنان می گویند که هزینه این رادیو سه میلیون افغانی بوده که از بودجه این وزارت پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید  احداث شفاخانه ویژه بیماران سرطانی در ننگرهار

 

در همین حال برخی از خبرنگاران افغان نشرات رادیو پولیس اف ام را مثبت دانسته تاکید می کنند که باید مطابق معیار های ژورنالیزم اطلاعات و مسایل امنیتی را با مردم در میان گذارد.

 

نورالله ولی زاده و فرهاد دو تن از این خبرنگاران در مورد می گویند:

 

” ایجاد رادیو پولیس یک گام مثبت است در عرصه اطلاع رسانی از آن لحاظ رادیو پولیس نقش مهم می تواند داشته باشد برای اطلاعات و مسایل امنیتی را با رسانه ها و مردم شریک بسازد.”

 

به گفته مقامات وزارت داخله، مردم می توانند شکایات شان را در مورد مشکلات و کاستی های نیرو های پولیس بطور مستقیم از طریق همین رادیو با آنها در میان بگذارند.

 

در حال حاضر ده ها تلویزیون، حدود 150 رادیو و صد ها نشریه چاپی در افغانستان نشرات دارند اما شماری از کارشناسان می گویند، اگر رادیو پولیس به گونه معیاری نشرات نماید می تواند روابط پولیس را با مردم نزدیک ساخته و حتی سطح جرایم را در کشور نیز کاهش دهد.

همرسانی کنید!