24 اسد 1393 - همه اخبار

آزاد شدن قوماندان امنیه کابل از بند رباینده گان

آزاد شدن قوماندان امنیه کابل از بند رباینده گان

 کابل

حاجی اعظیم یک تاجر افغان از چنگ رباینده گان آزاد گردید.

محمد فرید افضلی ریس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل روز گذشته به خبرنگاران گفت که این تاجر حدود یک و نیم ماه قبل توسط یک گروه رباینده که یونفورم نظامی به تن داشتند در شهر کابل ربوده شده بود.

آقای افضلی افزود که این گروه اختطاف کننده از نزد خانواده این تاجر در بدل رهایی او سه میلیون دالر تقاضا کرده بودند.

به گفتهء او در ارتباط به این قضیه دو تن باز داشت گردیده اند.

بیشتر بخوانید  سهیل شاهین از استراتیژی طالبان در مبارزه با تروریزم خبر داد
همرسانی کنید!