آزادی دو تن از استادان پوهنتون کابل از بند طالبان

آزادی دو تن از استادان پوهنتون کابل از بند طالبان

آریانا نیوز: طالبان اسماعیل مشعل و اسماعیل رحمانی را با اخذ ضمانت از بند رها کردند…

طالبان دو تن از استادان پوهنتون کابل را که چندی قبل در کابل بازداشت کرده بودند٬ با اخذ ضمانت از بند رها کردند.

استاد اسماعیل مشعل و استاد اسماعیل رحمانی به روز جمعه از بند رها شده اند.

طالبان اسماعیل مشعل را زمانی بازداشت کردند که به نحوی در اعتراض به مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران٬ در بازار برای مردم خاصتاً دختران متعلم کتاب های رایگان توزیع میکرد.

او یک ماه را در بند طالبان سپری کرد.

اسماعیل رحمانی نیز به اتهام تبلیغات علیه طالبان و نشر مقالاتی که در مخالفت با سیاست های طالبان قرار داشت٬ دو هفته قبل بازداشت گردیده بود.

نهاد های حقوق بشری داخلی و بین المللی از یک ماه به این طرف خواهان رهایی این دو استاد پوهنتون و شمار دیگر از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی بودند که طالبان درکابل و شماری از ولایات آنان را بازداشت کرده اند.

بیشتر بخوانید  داعش مسوولیت انفجار تروریستی در غرب کابل را به عهده گرفت
همرسانی کنید!