15 جدی 1391 - همه اخبار

آزادی هشتاد زندانی از زندان های بگرام و پلچرخی

آزادی هشتاد زندانی از زندان های بگرام و پلچرخی

آزادی هشتاد زندانی از زندان های بگرام و پلچرخی

 

به روز جمعه هشتاد تن از محبوسین از زندان بگرام و توقیف خانه مربوط وزارت دفاع در ساحه پلچرخی کابل آزاد شدند.

مسوولین وزارت دفاع کشورمان می گویند که به سلسله پروسه رهایی محبوسین از ماه حمل امسال، تا حالا نزدیک به شش صد تن از قید آزاد شده اند.

دگروال جلال الدین دهاتی مدیر امور عامه فرقه پولیس نظامی وزارت دفاع گفت که به روز جمعه هشتاد تن از این محبوسین از زندان بگرام و توقیف خانه مربوط وزارت دفاع در ساحه پلچرخی کابل آزاد شدند.

به گفته آقای دهاتی، این افراد بر اساس فیصله محاکم برائت حاصل کرده و پس از تکمیل معیاد قید شان، از بند رها شدند:

« در مجموع در پروگرام امروز هشتاد تن از توقیف خانه بگرام و پلچرخی رهایی حاصل نمودند، آنان از ولایات پروان، کاپیسا،کابل،لوگر،میدان وردک و پکتیا بودند.
زندانی های که نزد ما هستند معمولاً افرادی اند که در جریان جنگ بازداشت می شوند و این محبوسین قبل از این در توقیف نیرو های امریکایی در زندان بگرام بسر می بردند و از آن طریق به ما تسلیم داده شده بودند.»

مدیر امور عامه فرقه پولیس نظامی وزارت دفاع همچنان گفت که دوسيه های زندانيان سياسى از سوى کميته تخصصى که نماينده گان ستره محکمه، لوى څارنوالى، رياست عمومى امنيت ملى و وزارت هاى داخله و دفاع در آن حضور دارند، بررسى شده است.

بر اساس معلومات آقای دهاتی رها شده گان کسانی اند که در جریان جنگ با نیروهای افغان و بین المللی بازداشت شده بودند.

گفته می شود که این افراد از سوی نیرو های امریکایی به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت دستگیر شده بودند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی های شدید و سیلاب در 8 ولایت کشور

آقای دهاتی گفت که بر اساس فیصله کمیته اختصاصی باید تا اوایل ماه دلو، حدود یک هزار و دو صد تن از این زندانیان آزاد شوند.

« این پروگرام ها تعقیب می شوند. کمیته تخصصی به کارش ادامه خواهد داد، قرار است جمعاً از اول حمل 1391 الی دهم دلو همین سال 1200 تن شامل پروسه رهایی گردند.»

این مسوول وزارت دفاع همچنان افزود: در حال حاضر سه هزار تن در زندان بگرام و چهار صد تن دیگر شان در زندان پلچرخی کابل در قید به سر می برند.

مسووليت زندان بگرام در ماه سنبله امسال از نیرو های امریکایی به نيرو هاى افغان سپرده شد.

بر اساس فیصلهء که اخیراً میان کابل و واشنگتن صورت گرفته، نیرو های امریکایی حق ندارند تا در افغانستان زندان داشته باشند و همین مساله یکی از آجندا های مهم سفر هفته آینده رییس جمهور کرزی به امریکا و دیدارش با رییس جمهور و مقامات آن کشور خواهد بود.

همرسانی کنید!