17 حمل 1391 - همه اخبار

آزادی نظامیان پولیس از چنگ طالبان

آزادی نظامیان پولیس از چنگ طالبان

 

 

مقام های محلی در ولایت بدخشان از رهایی مامور بوده شده از سوی مخالفان مسلح دولت خبر داده اند.
احمد ضیاء ولسوال وردوج بدخشان جایی که حمله در آن صورت گرفته بود گفت:” 11 مامور پولیس که در جریان حمله طالبان به اسارت گرفته شده بودند، شب گذشته با پادرمیانی بزرگان قومی رها شدند.”
به گفته او در روز های اخیر، حملات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی وردوج بدخشان افزایش یافته است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در مصاحبه با گزاری بخدی رهایی ماموران پولیس را تائید کرده است.
او گفته است که آزادی این افراد در قبال تضمین های ارائه شده از سوی بزرگان قومی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!