آخرین وضعیت پرداخت بدهی های شرکت برشنا از زبان سخنگوی این شرکت

آخرین وضعیت پرداخت بدهی های شرکت برشنا از زبان سخنگوی این شرکت

آریانا نیوز: سخنگوی شرکت برشنا با نشر پیامی می گوید که این شرکت تمامی قرضه های خود را پرداخته است…

حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا، در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس، تویتر سابق نشر شد، گفت که قرضه های گذشته و فعلی این شرکت به ۶۲۷ ملیون دالر رسیده بود اما او افزوده که شرکت برشنا اکنون نه تنها قرضه ها را پرداخته بلکه پیش پرداخت هم کرده است.

با وجود تحریم های اقتصادی و بانکی، توانستیم که ۶۲۷ ملیون دالر قرضه های گذشته را بپردازیم. همچنان برشنا برای نخستین بار در تاریخ، به کشور های همسایه پیش پرداخت کرده است.

بر اساس گزارش ها، افغانستان حدود ۸۰ فیصد برق را از کشور های همسایه وارد می کند.

از چندین سال به اینسو، برق به افغانستان از اوزبیکستان، ترکمنستان، ایران و تاجکستان وارد شده است.

با وجود این همه، مردم حتی در کابل شکایت زیاد دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته و گاهی در ۲۴ ساعت تنها ۲ ساعت برق دارند.

 

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!