بخش : یادداشت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 16 حوت , 1396 لینک کوتاه خبر :

وقتی قصاب کابل دلسوز مردم می شود!

گلبدین حکمتیار

آریانانیوز: چگونه می شود که گلبدین حکمتیار که به قصاب کابل معروف است و در بسیاری از حوادث تلخ تروریستی که در هرکدام ده ها نفر به خاک و خون غلطیده اند، موضع نگرفته و اعلامیه صادر نکرده است. اما وقتی در قضیه غزنی وارد ماجرا می شود و با کلمات تند از دولت انتقاد می کند و نیروهای امنیتی را زیر سؤال می برد؟


حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار بعد از پیوستن به پروسه صلح تا کنون یکی از خبرسازترین جناح های سیاسی در کشور بوده است.

بیشترین جنجال ها نیز از سوی شخص رهبر حزب اسلامی دامن زده شده است. از موضع گیری در برابر زبان های ملی گرفته تا برادر خواندن طالبان و سخنان تند و تحریک آمیز در برابر رقیب قدیمی اش، جمعیت اسلامی و حتی انتقادات اپوزیسیون گونه در برابر حکومت و همه به نحوی بازی با احساسات و افکار عمومی بوده است.

یکی از آخرین نمونه های موضوع گیری های قومی این حزب اعلامیه مطبوعاتی است که دیروز به رسانه ها فرستاده است.

حزب اسلامی در این اعلامیه از کسانی که شاهراه عمومی را در غزنی بسته اند، حمایت کرده است. این اعلامیه حزب اسلامی هرچه خوش بینانه تفسیر شود، به افکار عمومی انتقال نوعی موضع گیری قومی را دربردارد.

زیرا وقتی در بسیاری از حوادث تلخ تروریستی که در هرکدام ده ها نفر به خاک و خون غلطیده اند، حزب اسلامی موضع نگرفته و اعلامیه صادر نکرده است. اما وقتی در قضیه غزنی وارد ماجرا می شود و با کلمات تند از دولت انتقاد می کند و نیروهای امنیتی را زیر سؤال می برد، افکار عمومی از آن من‌حیث یک موضع قومی تلقی خواهد کرد.

بسیار طبیعی است که در غزنی یک مشکل حقوقی بر سر آب بین دو قریه وجود داشته است که منجر به مشکلات اجتماعی و تنش بین دو قوم شده است. در این بین از قضا به ادعای مظاهره چیان دو نفر نیز کشته شده اند که اعتراض و تحصن روزهای اخیر نیز بر سر همین موضوع بوده است.

در این گونه موارد بدون شک وظیفه دولت است که به خواسته های معترضان رسیده‌گی کند و مسئله به وجود آمده را با درایت و بلندنظری کند؛ بنابراین به حزب اسلامی من‌حیث یک حزب سیاسی که می خواهد وارد پروسه های سیاسی کلان ملی شود، نمی رسد که به چنین موضوعات محلی و اجتماعی ورود کند.

همه می دانیم که در افغانستان هنوز جنجال های قومی و بحران های امنیتی و شکاف های اجتماعی حل نگردیده است. وضعیت بیش از هر زمان دیگر شکننده و آسیب پذیر است. به خاطر این که ما فعلاً در مرحله ای قرار داریم که باید افغانستان را از مرحله بحرانی به مرحله ثبات و قانونمندی برسانیم. مرحله گذار از بی ثباتی به ثبات و استحکام نظم در هر مُـلکی بیش از هر زمان دیگر خطرزا و در عین حال نیازمند مدیریت درست از سوی نخبگان سیاسی و جریان های ملی است.

در این که هنوز احزاب و جناح های سیاسی در افغانستان بیش از آن که دل در گرو منافع ملی و مصالح کلان کشور داشته باشند، در پی کسب منافع جناجی و در نهایت منافع قومی هستند، شکی نیست. طبیعی است حزب اسلامی یکی از آن ها است و نمی تواند جدا از دیگران و استثنایی بر وضعیت عمومی کشور ما باشد. حزب اسلامی نیز تا کنون نشان داده است که نتوانسته است پا را فراتر از قاعده بی قاعده بازی سیاسی در افغانستان بگذارد.

بدون شک موضع حزب اسلامی بخشی دیگری از جامعه را حساس می کند و هرکسی ممکن است احساس کند که باید وارد ماجرای غزنی شود. این روزها شبکه های اجتماعی و فضای عمومی جامعه بار دیگر به خاطر به وجود آمدن قضیه غزنی ملتهب شده و حتی تا سرحد نفرت پراکنی قومی پیش رفته است. اگر حزب اسلامی یا هر حزب و گروه سیاسی دیگر وارد این ماجرا شود و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات دولتی و بدون در نظر گرفتن اقدامات نهادهای حکومتی، یک طرف قضیه واقع گردد، به نحوی آتش بیار معرکه خواهد بود.

آنچه مسلم است هیچ کسی حق ندارد راه عمومی را مسدود کند و مردم بی گناه و عام را دچار زحمت و متضرر کند. در قضیه غزنی بر اساس راپور ها هزاران مسافر در دو طرف شهر گیر مانده اند و نمی توانند به طرف مقصد شان حرکت کنند.

نهادهای دولتی و اداره محلی مسوول است که به چنین وضعیتی پایان دهد. توقع و انتظار مردم نیز این است که حکومت بدون در نظر گرفتن مسایل قومی به غایله پایان دهد و مهم تر این که مسیر عمومی را بر روی مردم و مسافران و کالاهای تجاری باز کند. هرگونه دخالت یا پا فراتر گذاشتن از قانون از سوی احزاب سیاسی به معنای دامن زدن به غایله و شعله ورتر کردن آتش نفاق قومی است. باید همگان بگذارند که نهادهای حکومتی کار خود را انجام دهند و همه ما نیز از آن حمایت کنیم. هر زمان که حقی از سوی حکومت و نهادهای حکومتی پامال شد، حق داریم که از مجاری قانونی به آن اعتراض کنیم.

همرسانی کنید!

 1. سیداحمدشاه سادات :

  چهره‌ این خبیث‌ مثل شیاطین شده

 2. Samim Misaq :

  کار که این منافق درحق دین انجام داد ابلیس از زمان پیدائیش خود انجام نداده لعنت بر این خبیس

 3. اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮﻳﺎ :

  لعنت شیاطین

 4. تاتار کمار :

  حکمتیار حکمتیار دعا نکن قبول نمیشود .همه میداند که تو یک قاتلی حرفوی هستی خداوند خو از همه خوبتر و بهتر میداند که تو به بنده هایش چه ظلم و هزاران خانم ها را بیوه و هزاران اطفال را بی پدر ساختهء حالا به گفته های بادارانت به وطن باز گشتیء که مردم را بخاک و خون بکشانی
  لعنت خدا به تو لعین

 5. Sayed Mustafa Hashimi :

  عکس این کثیف را نشر نه کنید که حالم به هم میخوره

 6. سیدروح الله امیری :

  شیطان همشه این است

 7. Azizullah Azizi :

  کسانيکه درسرهای مردم ميخ کوبيدند،سينه های سياسران رابريدندوغيره وغيره انهاچطور؟

 8. وحیدالله امیری :

  مرتد

 9. Khalid Ahmadyar :

  اگر دعا تو قبول میشد حالی افغانستان سر چپه میشد

 10. ذبیح الله ابراهیمی :

  حکمتیار قصاب