سه شنبه, 4 میزان , 1396
کد خبر: 36132 زمان مخابره: یکشنبه, 5 جدی , 1395 نسخه قابل چاپ

بررسی علل راي ممتنع امريكا به قطعنامه ضد صهیونیستی

شوراي امنيت

آریانانیوز: در این نوشتار علل راي ممتنع امريكا به قطعنامه ضد صهیونیستی بررسی می شود... شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز جمعه(دو روز قبل) قطعنامه اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، از رژيم صهيونيستي خواسته شده است شهرك سازي ها را در اراضي اشغالي فلسطيني متوقف كند. تصويب اين قطعنامه ضد صهیونیستی در شورای امنیت در حالي است كه امريكا به آن راي ممتنع داد و به طرز بی سابقه ای آن را وتو نکرد. خبرگزاري رويترز خاطرنشان کرد که اين اقدام امريكا، يك تغيير جهت در سياست اين كشور مبني بر حمايت از رژيم صهيونيستي در قبال اقدامات سازمان ملل متحد شمرده مي شود. راي ممتنع امريكا به اين قطعنامه احتمالا چند علت دارد: 1- اساس رژيم صهيونيستي مبتني بر اشغالگري، تبعيض نژادي و مذهبي، جنايت و وحشيگري است. علاوه بر اين در سالهاي اخير رژيم صهيونيستي در زمينه شهرك سازي سياست وحشيانه، يك جانبه، غيرمنطقي و لجوجانه اي را در پيش گرفته است، به طوري كه حتي به توصيه هاي مهمترين متحدان خود - يعني آمريكا و اروپا نيز - توجهي نمي كند. 2- اين خصايص سبب شده احساسات ضد صهيونيستي در جهان - به خصوص در امريكا و اروپا مهمترين متحدان رژيم صهيونيستي- در سالهاي گذشته تشديد شود. اين احساسات به خصوص در قطع همكاري هاي پوهنتون انگليس با اين رژيم و همچنين تحريم مصرف كالاهاي توليد شده در اراضي اشغالي در امريكا و اروپا خود را به وضوح نشان داده است. 3- مشروعيت نيافتن و ادغام نشدن رژيم صهيونيستي- به بويژه در زمينه اقتصادي - در منطقه و جهان اسلام با وجود حمايت آشكار و نهان رژيم هاي سازشگر منطقه از تلآويو مسئله مهم ديگري است كه تلآويو و متحدانش با آن روبرو هستند. شايد بتوان گفت اولا، اين مشروعيت نداشتن و ادغام نشدن مهمترين عامل حفظ فضاي امنيتي بر اين رژیم و در نتيجه معكوس شدن فرآيند مهاجرت يهوديان به اراضي اشغالي بوده است؛ ثانيا، مهمترين و زيركانه ترين علت پيشنهاد پلان دو كشور ( فلسطین و رژیم صهیونیستی) همين مشروعيت دادن و زمينه سازي براي ادغام اين رژيم در منطقه باشد. 4- امريكا در سالهاي اخير سعي كرده است نقش ميانجي گري را در مهمترين بحران و مناقشه خاورميانه- يعني اشغالگري رژيم صهيونيستي - و حل و فصل اين مسایل براي رژيم صهيونيستي ايفاء كند، اين در حالي است كه بي طرفي لازمه ميانجي گري در هر مناقشه اي است. با توجه به اين مقدمه امريكا چاره اي جز تغيير سياست خود در زمينه رژيم صهيونيستي و دست بر داشتن از حمايت يك طرفه از این رژيم ندارد و حتي مي توان گفت اين تغيير سياست در اين شرايط در چوکات منافع رژيم صهيونيستي است. زيرا؛ 1- در شرايط كنوني حيات رژيم صهيونيستي در گرو اجراي پلان دو كشور است و اجراي اين پلان نيازمند ميانجي گري است كه اعتماد فلسطينيان را جلب كرده باشد و راي ممتنع آمريكا به قطعنامه شوراي امنيت به نوعي تلاشي است براي تقويت جايگاه ميانجي گرانه ارگ سفيد. 2- عملكرد وحشيانه، يكجانبه، غير منطقي و لجوجانه تلآويو حيثيتي نه براي رژيم صهيونيستي و نه براي متحدانش باقي نگذاشته است و آمريكا با حمايت يك جانه از رژيم صهيونيستي بيش از اين نمي تواند داعيه رهبري جهان را داشته باشد. پيش نويس قطعنامه مزبور روز جمعه توسط نيوزيلند، مالزيا، ونزویلا و سنیگال به شوراي امنيت سازمان ملل ارایه شد. اين در حالي است كه يك روز پيش از آن، مصر تحت فشارهاي رژيم صهيونيستي و دونالد ترمپ نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري امريكا، از حمايت از اين قطعنامه دست كشيد. رژيم صهيونيستي و ترمپ از امريكا خواسته بودند تا اين اقدام را وتو كند. مخالفت ترمپ با اين قطعنامه مي تواند بيانگر اين باشد كه در دولت وي امريكا مجددا بازگشتي به سياستهاي اشتباه گذشته - از جمله در زمينه فلسطين - خواهد داشت، ولي به نظر مي رسد شدت و عمق بحران هاي منطقوی و بين المللي رمقي براي بازگشت آمريكا به گذشته باقي نگذاشته است و مواضع ترمپ و دولتش آخرين نفس هاي سياست هاي بيمار اين كشور است. قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد شهرك سازي رژيم صهيونيستي با 14 راي موافق به تصويب رسيد. اين نخستين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه طي حدود هشت سال اخير، درباره مناقشه رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها به تصويب مي رسد.

آریانانیوز: در این نوشتار علل راي ممتنع امريكا به قطعنامه ضد صهیونیستی بررسی می شود…

شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز جمعه(دو روز قبل) قطعنامه اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، از رژيم صهيونيستي خواسته شده است شهرك سازي ها را در اراضي اشغالي فلسطيني متوقف كند.

تصويب اين قطعنامه ضد صهیونیستی در شورای امنیت در حالي است كه امريكا به آن راي ممتنع داد و به طرز بی سابقه ای آن را وتو نکرد.

خبرگزاري رويترز خاطرنشان کرد که اين اقدام امريكا، يك تغيير جهت در سياست اين كشور مبني بر حمايت از رژيم صهيونيستي در قبال اقدامات سازمان ملل متحد شمرده مي شود.

راي ممتنع امريكا به اين قطعنامه احتمالا چند علت دارد:

1- اساس رژيم صهيونيستي مبتني بر اشغالگري، تبعيض نژادي و مذهبي، جنايت و وحشيگري است. علاوه بر اين در سالهاي اخير رژيم صهيونيستي در زمينه شهرك سازي سياست وحشيانه، يك جانبه، غيرمنطقي و لجوجانه اي را در پيش گرفته است، به طوري كه حتي به توصيه هاي مهمترين متحدان خود – يعني آمريكا و اروپا نيز – توجهي نمي كند.

2- اين خصايص سبب شده احساسات ضد صهيونيستي در جهان – به خصوص در امريكا و اروپا مهمترين متحدان رژيم صهيونيستي- در سالهاي گذشته تشديد شود. اين احساسات به خصوص در قطع همكاري هاي پوهنتون انگليس با اين رژيم و همچنين تحريم مصرف كالاهاي توليد شده در اراضي اشغالي در امريكا و اروپا خود را به وضوح نشان داده است.

3- مشروعيت نيافتن و ادغام نشدن رژيم صهيونيستي- به بويژه در زمينه اقتصادي – در منطقه و جهان اسلام با وجود حمايت آشكار و نهان رژيم هاي سازشگر منطقه از تلآويو مسئله مهم ديگري است كه تلآويو و متحدانش با آن روبرو هستند. شايد بتوان گفت اولا، اين مشروعيت نداشتن و ادغام نشدن مهمترين عامل حفظ فضاي امنيتي بر اين رژیم و در نتيجه معكوس شدن فرآيند مهاجرت يهوديان به اراضي اشغالي بوده است؛ ثانيا، مهمترين و زيركانه ترين علت پيشنهاد پلان دو كشور ( فلسطین و رژیم صهیونیستی) همين مشروعيت دادن و زمينه سازي براي ادغام اين رژيم در منطقه باشد.

4- امريكا در سالهاي اخير سعي كرده است نقش ميانجي گري را در مهمترين بحران و مناقشه خاورميانه- يعني اشغالگري رژيم صهيونيستي – و حل و فصل اين مسایل براي رژيم صهيونيستي ايفاء كند، اين در حالي است كه بي طرفي لازمه ميانجي گري در هر مناقشه اي است.

با توجه به اين مقدمه امريكا چاره اي جز تغيير سياست خود در زمينه رژيم صهيونيستي و دست بر داشتن از حمايت يك طرفه از این رژيم ندارد و حتي مي توان گفت اين تغيير سياست در اين شرايط در چوکات منافع رژيم صهيونيستي است. زيرا؛

1- در شرايط كنوني حيات رژيم صهيونيستي در گرو اجراي پلان دو كشور است و اجراي اين پلان نيازمند ميانجي گري است كه اعتماد فلسطينيان را جلب كرده باشد و راي ممتنع آمريكا به قطعنامه شوراي امنيت به نوعي تلاشي است براي تقويت جايگاه ميانجي گرانه ارگ سفيد.

2- عملكرد وحشيانه، يكجانبه، غير منطقي و لجوجانه تلآويو حيثيتي نه براي رژيم صهيونيستي و نه براي متحدانش باقي نگذاشته است و آمريكا با حمايت يك جانه از رژيم صهيونيستي بيش از اين نمي تواند داعيه رهبري جهان را داشته باشد.

پيش نويس قطعنامه مزبور روز جمعه توسط نيوزيلند، مالزيا، ونزویلا و سنیگال به شوراي امنيت سازمان ملل ارایه شد. اين در حالي است كه يك روز پيش از آن، مصر تحت فشارهاي رژيم صهيونيستي و دونالد ترمپ نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري امريكا، از حمايت از اين قطعنامه دست كشيد. رژيم صهيونيستي و ترمپ از امريكا خواسته بودند تا اين اقدام را وتو كند.

مخالفت ترمپ با اين قطعنامه مي تواند بيانگر اين باشد كه در دولت وي امريكا مجددا بازگشتي به سياستهاي اشتباه گذشته – از جمله در زمينه فلسطين – خواهد داشت، ولي به نظر مي رسد شدت و عمق بحران هاي منطقوی و بين المللي رمقي براي بازگشت آمريكا به گذشته باقي نگذاشته است و مواضع ترمپ و دولتش آخرين نفس هاي سياست هاي بيمار اين كشور است.

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد شهرك سازي رژيم صهيونيستي با 14 راي موافق به تصويب رسيد. اين نخستين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه طي حدود هشت سال اخير، درباره مناقشه رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها به تصويب مي رسد.

به اشتراک بگذارید: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
نظرها و دیدگاه های ارسال شده شما، پس از تایید توسط خبرگزاری آریانا نیوز منتشر خواهد شد. از انتشار نظراتی که حاوی توهین, تهمت یا افترا باشد, جلوگیری بعمل خواهد آمد.