برنامه وزارت امور داخله امریکا برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی

برنامه وزارت امور داخله امریکا برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی

آریانا نیوز: وزارت امور داخله امریکا اعلام کرد افغان هایی که غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، واجد شرایط پناهنده گی نیستند…

وزارت امور داخله امریکا اعلام کرد مطابق قانون جدیدی که به تازه گی اجرا شده است، این کشور درخواست پناهنده گی افرادی را که به طور غیرقانونی وارد امریکا می‌شوند، نمی‌پذیرد.

با این حال، افرادی که خود یا عضوی از خانواده آنها مجوز سفر به امریکا را دارند و همچنین اطفال بدون همراه، از این قاعده مستثنی استند.

علاوه بر این افرادی که شرایط استثنایی قانع کننده دارند، مانند کسانی که درخواست پناهنده گی آنها در کشور دیگری رد شده نیز از قانون جدید مستثنی استند.

با تصویب این قانون بسیاری از افغان هایی که از کشورهای دیگر به دنبال درخواست پناهنده گی به صورت غیر قانونی وارد امریکا می‌شوند، نیز از این قانون متأثر خواهند شد.

بیشتر بخوانید  خبر مهم از احتمال لغو تحریم های روسیه علیه طالبان
همرسانی کنید!