بخش : مهاجرت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 17 سنبله , 1399 لینک کوتاه خبر :

برگزاری ورکشاب استراتژی های کنترول استرس برای کارمندان اناث وزارت امور مهاجرین

ورکشاپ وزارت امور مهاجرین 550x295 - برگزاری ورکشاب استراتژی های کنترول استرس برای کارمندان اناث وزارت امور مهاجرین

آریانانیوز: ورکشاب مدیریت و کنترول استرس و مراقبت های خودی برای کارمندان اناث وزارت امور مهاجرین برگزار شد...


ورکشاپ کارگاه آموزشی در مورد استراتژی های کنترول استرس و مراقبت های خودی؛ با همکاری مشترک آمریت جندر و مشاوریت ارتقای ظرفیت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در مقر وزارت تدویر یافت.

در این ورکشاپ شماری از زنان کارمندان در وزارت اشتراک داشتند و نکات قابل توجه در رابطه به مدیریت استرس و مراقبت های خودی در شرایط کرونایی توسط آموزگار و مشاور روانی موسسه بین المللی روانی- اجتماعی(اپسو) به بحث گرفته شد.

در مهمترین بخش های این کارگاه آموزشی آمده است که استرس مرد و زن نمی شناسد اما تبعیض های جنسیتی سبب شده است که زنان بیشتر از این ناحیه متضرر شوند. در این ورکشاپ پیرامون واکنش های ناهنجار در برابر استرس ها و فشار ها و راه های مقابله به آن معلومات داده شد و اشتراک کنندگان تدویر چنین برنامه ها را در جهت رفع استرس و راه های مقابله با آن مفید دانستند.

 

 

همرسانی کنید!