- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

درخواست طالبان برای از سرگیری پرواز های هند به افغانستان

آریانانیوز: بر بنیاد گزارش رسانه‌های هندی، طالبان با ارسال نامه به دهلی نو از مقام‌های هندی خواسته که پروازهای تجارتی خود با افغانستان را از سر گیرند…

این نامه از سوی اداره هوانوردی افغانستان به مقام های هندی فرستاده شده است.

مقام های هندی نیز پذیرفته اند که یک مکتوب از طالبان دریافت کرده اند و آنان در زمینه تصمیم خواهند گرفت.

در نامه آمده که میدان هوایی کابل به همکاری تخنیکی قطر دوباره فعال شده و آماده پروازهای خارجی است.

گفتنی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تمام پروازهای خارجی به شمول هند متوقف شدند.

در دوران حکومت قبلی، هند چندین دهلیز هوایی برای تجارتی فعال با افغانستان داشت.