- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

نگرانی سناتوران امریکایی از وضعیت امنیتی سیک ها در افغانستان

آریانانیوز: تعداد 20 سناتور امریکایی در نامه به وزیر امور خارجه امریکا خواهان پناهنده گی به سیک ها در افغانستان شده اند…

آنان از ناامنی و وضعیت امنیتی از افغانستان گفته اند که این باشنده گان با تهدید روبرو استند.

در ابتدای سال مهاجمان بر عبادتگاه این باشنده گان در کابل حمله کردند که در آن 25 تن جان باختند.

سناتوران می گویند جوامع سیکها و هندو در افغانستان به دلیل مذهب خود کشته می شوند. ما فوراً از پومپیو می خواهیم که برای دفاع از این اقلیت اقدام بنیادی انجام دهد.

بر بنیاد گزارش منابع خبری، به تازه گی هم یک باشنده سیک در پکتیکا اختطاف شد و هنوز از سرنوشت او خبری نیست.

گفتنی است که تا سال 1990 عیسوی حدود 250 هزار اهل هنود و سیک در افغانستان زنده گی می کردند که پس از 20 سال حضور امریکا به کمتر از 100 نفر رسیده اند و در دو مکان در کابل و ننگرهار زنده گی می کنند.

کارشناسان می گویند که افغانستان هیچ اهمیتی برای ترمپ و رییس جمهور قبل آن ندارد 20 سال کشور ما را غارت کردند و حالا طالب را برای ما آورده اند. ترمپ هنوز نمی داند اشرف غنی رییس جمهور امریکا است نه حامد کرزی.