- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

آیا حکومت جرمنی به آواره گی هزاران پناهجو در جزیره لیسبوس یونان پایان می دهد؟

آریانانیوز: پس از حادثه آتش‌سوزی کمپ پناهجویان موریا در جزیره لیسبوس یونان، ده شهر جرمنی، خواستار پذیرش پناهجویان بی سرپناه موریا شده‌اند…

پس از حادثه آتش‌سوزی کمپ پناهجویان موریا در جزیره لیسبوس یونان، ده شهر جرمنی ضمن ارسال نامه ای عنوانی حکومت جرمنی، خواستار پذیرش پناهجویان بی سرپناه موریا شده‌اند.

شاروالان شهرهای هنوفر، پوتسدام، فرایبورگ، اولدنبورگ، دوسلدورف، گوتینگن، گیسن و همچنان شاروالان شهرهای کلن، بیـلِـفلد و کریفلد جرمنی نوشته اند: ما آماده استیم که پناهجویان موریا را برای جلوگیری از فاجعه انسانی بپذیریم. این نامه که به انگیلامیرکل صدر اعظم و هورست زیهوفر وزیر امور داخله جرمنی فرستاده شده است، به دسترس رسانه موسوم به هیئت تحریه جرمنی قرارگرفته است.

در این نامه آمده است که اکنون ۱۳۰۰۰ تن در کمپ موریا آخرین سرپناه‌شان را نیز از دست داده‌اند. حکومت فدرال باید اکنون کاری کند و نباید همچنان منتظر یک راه حل اروپایی باشد. در این نامه تأکید شده است که شاروالی های سراسر اروپا آماده همکاری‌اند، بناءً باید زمینه این همکاریها برای آنان مهیا گردد. هورست زیهوفر وزیر امور داخله جرمنی فدرال تا اکنون از مهیا ساختن چنین زمینه هایی برای شاروالی های این کشور خودداری کرده است.

نوربرت روتگن، سیاستمدار حزب دموکرات عیسوی جرمنی در امور خارجی و نامزد ریاست این حزب، در یک پروگرام خاص شبکه ARD جرمنی در همین پیوند – Brennpunkt تأکید کرد که ۱۶ عضو اتحاد عیسویان در پارلمان این کشور حاضراند تا ۵۰۰۰ پناهجوی بی سرپناه یونان را در مناطق خود که از آنان در پارلمان نماینده گی می کنند، بپذیرند و گفت که از این خواست آنان حمایت می کند.

روتگن گفته است: هریک از پناهجویانی که در بدترین وضعیت در موریا زنده گی می کند و حتی از چندین سال به اینسو، همان کرامت انسانی را دارد که ما در اینجا در اروپا داریم.

او تأکید کرد: در صورتی که ۵۰۰۰ پناهجو در جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی پذیرفته شوند، می تواند یک کمک واقعی ‌در ارتباط به این وضعیت در همان جا (موریا) باشد وی همچنین گفت: وضعیت در لیسبوس به طور عریان (وضعیت وخیم بشری) است. ‌