- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

جاسوس طالبان، در بند پولیس بریتانیا

آریانانیوز: پولیس بریتانیا در میان افرادیکه از افغانستان به این کشور فرار کرده بود، جاسوس طالبان را بازداشت کرد…

دیلی میل گزارش داده است که پولیس بریتانیا فردی را که از افغانستان تخلیه شده بود بازداشت کرد و ادعا کرده است که جاسوس طالبان را گرفته است.

این مرد افغان، با نیروهای خارجی در قطعات خاص وظیفه انجام می داد، پس از تصرف قدرت توسط طالبان ، مرد ۳۳ ساله در ۲۱ آگست به همراه خانواده اش به بریتانیا منتقل شد.

گفته می‌شود در هوتلی که او قرنطینه بود، پولیس او را بیرون می‌کند و مظنون به تروریزم است. درحال حاضر در یکی از از زندان‌های لندن نگهداری می‌شود.

براساس گزارش، این افسر قطعات خاص، با گروه‌های تروریستی در ارتباط بوده است و برای طالبان جاسوسی می‌کرد.

پولیس بریتانیا تمام وسایل مربوط به این شخص را ضبط کرده و تحقیقات بالای وی جریان دارد.

پیش از این، مقامات امریکایی ۴۴ نفر را در میان باشنده گان تخلیه شده از افغانستان شناسایی کرده بودند که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شوند.