28 جوزا 1402 - مهاجرت

جزییات اعطای بورسیه تحصیلی تاجکستان به باشنده گان افغانستان

جزییات اعطای بورسیه تحصیلی تاجکستان به باشنده گان افغانستان

آریانا نیوز: به گفته رییس مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجکستان، سالانه ده‌ها متعلم دختر و پسر افغان در پوهنتون‌های ملی تاجکستان جذب می شوند…

وزارت معارف و علم تاجکستان سالانه ۴۰ تا ۵۰ بورسیه تحصیلی را برای آنعده از باشنده گان افغانستان فراهم می‌کند که در آن کشور سکونت دارند و دورۀ تعلیمی را به پایان رسانیده و اسناد معتبر فراغت در دست دارند.

این درحالیست با حاکمیت طالبان هزاران دختر متعلم و محصل در افغانستان از حق رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها محروم شده اند.

نوروز جمعه مراد، رییس مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجکستان، گفت که سالانه ده‌ها متعلم دختر و پسر افغان در پوهنتون‌های ملی تاجکستان جذب می شوند.

او گفت:‌ هر سال حدود ۴۰ تا ۵۰ سیت جدا می‌شود و باشنده گان افغانستان در موسسه‌های تحصیلات عالی و بانفوذ کشور مانند پوهنتون‌ ملی تاجکستان، پوهنتون‌ طبی بنام ابو علی ابن سینا، پوهنتون‌ دولتی آموزگاری موسوم به صدرالدین عینی و دیگر پوهنتون‌ها تحصیل می‌کنند.

آقای مراد می افزاید که امسال هم وزارت معارف و علم جمهوری تاجکستان ۴۰ بورسیه تحصیلی را برای باشنده گان افغانستان جدا کرده است که در دایره این بورسیه ها باشنده گان افغانستان می‌توانند در پوهنتون‌ های عالی تاجکستان تحصیل خود را ادامه دهند.

این درحالیست که سفارت افغانستان در شهر دوشنبۀ، پایتخت تاجکستان، در هفتۀ گذشته میزبان محفل فراغت ۴۱ دانش آموز پناهجوی افغان از جمله ۱۴ دختر بود که از لیسۀ سامانیان فارغ شده بودند.

مسوولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجکستان قید کرده اند که جریان قبولی دانش آموزان افغانستان به پوهنتون های عالی تاجکستان طبق مقررات، سند های معیاری و حقوقی این کشور تنظیم شده و همزمان در این عرصه به آنها امتیازات داده شده است.

بیشتر بخوانید  شمار زندانیان خارجی در زندان‌های کشور اعلام شد

با تسلط دوبارۀ طالبان در افغانستان و خاصتاً پس از آنکه دروازه های تعلیمی و تحصیلی به روی دختران این کشور مسدود شد، شمار زیادی از خانواده ها برای فراهم کردن شرایط تحصیلی فرزندان شان، افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه به شمول تاجکستان پناهنده شدند.

همرسانی کنید!